Anime 2018

26 kwietnia 2018 po raz kolejny zostaną przyznane Animatory Roku.

Na posiedzeniu jawnym Kapituła postanowiła nominować do wyróżnienia tytułem ANIMATOR ROKU 17 kandydatów:

 1. prof. dr. hab. Radosława Chałupniaka, za działalność oazową na terenie parafii w Brynicy
 2. Dariusza Kownackiego – mieszkańca Brynicy-Surowiny, nauczyciela muzyki w szkołach muzycznych w Opolu i Nysie
 3. Krzysztofa Urbanka – mieszkańca Jełowej, za wieloletnią i skuteczną działalność na rzecz rozwoju gminy, głównego koordynatora organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Łubniany.
 4. Helenę Surma – mieszkankę Luboszyc, za działalność społeczno-animacyjną
 5. Jolantę i Artura Kansy-Budziczów – instruktorów  muzyki, studia instrumentalnego w Łubniańskim Ośrodku Kultury
 6. Edmunda Grojca z Jełowej – przedsiębiorcę, właściciela Zakładu Mechaniki Pojazdowej w Jełowej
 7. Emilię Gonsior – dżudoczkę z Luboszyc, za powołanie zawodniczki do Reprezentacji Polski
 8. Sołtysa, Radę Sołecką i mieszkańców Biadacza – za prężną działalność społeczno-kulturalną. Między innymi za Dni Biadacza
 9. LZS Rudatom Kępa – drużynę, działaczy klubu, za stabilną i efektywną działalność zespołu
 10. Zakład Mechaniki Pojazdowej Janusza Jarzębskiego w Kępie
 11. Auto Elektryka Józefa Patrzka – w Brynicy
 12. Przedszkole im. Aniołów Stróżów w Luboszycach – oświata i wychowanie oraz rozbudowa placówki.
 13. BALS-POLSKA – biznes. Za wieloletnią wzorową działalność i systematyczny rozwój  przedsiębiorstwa.
 14. Grupę Niedźwiedziową z Kępy – kultura i kultywowanie tradycji.
 15. LUKROWA KRAINA – Brynica, za niekonwencjonalny pomysł na rozwój przedsiębiorczości artystycznej.
 16. Nagroda specjalna
 17. Nagroda specjalna