Gwary i dialekty

 Gwary i dialekty w Gminie Łubniany

 A
ani z poły – ani w pół
ani zdrzejć – nie widać
ale ci się wydarzyło – ale ci się udało
ale mi się darzi – powodzi, udaje

B
borołcek – ktoś biedny, niezaradny

C
campnóńć – kucnąć
cyniół się dobry – udawał dobrego

D
dniołsek – zdrobniale dzień
danga – tęcza, też ślad po uderzeniu
dogodzóny – dojrzały
drołbka – drabina
dwiyrka – drzwiczki

dyć – tak

 

E
Encik – imię Ernest

F
frechołc – łobuz, ktoś kto się zachowuje niegrzecznie
frasónek – zmartwienie

G
gibej sie – śpiesz się
gymzi – łazi, plącze się pod nogami
grzmiot – burza
grzmi – odgłosy burzy

H
harboły – stare buty

I
iniedy – innym razem

J
jescy sie taki nie narodziół, co by wszystky wygodziół (przysłowie) – jeszcze się taki nie urodził, który by sprawił, że wszystkim pasowało by tak, jak sobie tego by życzyli
już się jaśni – już dnieje

K
krawacić
– mówić łamanym językiem, pleść trzy po trzy
kolik – kołek, palik

kopidoł – grabarz

L
lepsy śpicek niz chlebicek (przysłowie)
– lepszy sen od kawałka chleba
lyska – grządka

Ł

M
maślołk
– mazgaj; drugie znaczenie: nazwa grzyba – maślak
mycka – czapka

N
na wyrost i spuchlizna
– za duże, na wyrost
naswołl – specjalnie
napasować – przymierzyć
narzycki – narzekanie, uskarżanie

O

P
przodzi
– przedtem
przisklybek – podlizaniec, lizus

przeca – przecież

R

S
skołzać dać
– przekazać, coś powiedzieć

Ś
ślojdra
– proca
ślajdra – centryfuga, urządzenie, które służy do ręcznego oddzielenia od mleka śmietanki i maślanki, zastąpione później napędem elektrycznym.
śpanga – spinka
ślimołk – ktoś powolny, niezdara

T – toć – tak

U

W
wymazać kómuś – sprwić lanie
wyrzinac – łobuz
wypołrtać – wypatroszyć
wydarzóny – udany, też ktoś uzdolniony

wyzguwać – wydłubywać, np. drzazgę z palca

 

Z
zugać
– szturchać
zgać się – zaczepiać, szukać zaczepki
zaruściały – zardzewiały
za jasna – pora dnia kiedy jest widno
za ćmołka – pora dnia kiedy jest ciemno
zetrzwej – wytrzymaj, zaczekaj

zarołz – zaraz