Oferta

OFERTA EDUKACYJNA ŁUBNIAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY:

STUDIO INSTRUMENTALNE

ZESPÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO STEP

ZESPÓŁ TANECZNY „PRIMA DANCE”

ZAJĘCIA PLASTYCZNE „KOLOROWA JASKINIA”

MUZYCZNA AKADEMIA MŁODEGO ARTYSTY „MAMA”- zajęcia taneczne STEP MINI

MAŻORETKI

ZAJĘCIA TEATRALNE

WARSZTATY RĘKODZIEŁA

Zajęcia plastyczne w bibliotece w Luboszycach

 

ZESPOŁY:

Zespół Śląskiej Pieśni Ludowej SILESIA

01silesia

Repertuar Zespołu obejmuje stare śląskie pieśni ludowe, do dziś żywotne w starszym pokoleniu autochtonicznych mieszkanców tego nadodrzańskiego regionu. Tematyka tych pieśni wyraża – jak w wielu pieśniach ludowych – codzienne doświadczenie, radości i smutki…
Więcej informacji o zespole

Posłuchaj: Śtyry konie we dworze, Zachodźże słoneczko, Jaśku, Jaśku, Dzióbka dej, U sąsiada zygor bije, Stoi u wody.

 

Chór Cantilene

chorChór uświetnia najczęściej odbywające się na terenie gminy uroczystości kościelne i świeckie. W 2009 roku śpiewał w jednej z hamburskich parafii w Niemczech. Do występów poza granicami kraju należy miasto Arnstein (Bawaria), leżące w Dolnej Frankonii w Niemczech. W chwili obecnej Zespół liczy ponad 30 osób. Więcej informacji o chórze

 

 

Dziatki Starki Jagatki

03dziatkiZespół „Dziatki Starki Jagatki” istnieje od 1995 roku. Opiekunem jest Gabriela Dworakowska. W repertuarze zespołu znajdują się śląskie pieśni ludowe, śpiewane w gwarze śląskiej z dialektem łubniańskim. Teksty pieśni oprócz bardziej poważnych np. obrzędowych utworów, dotyczą w znacznej mierze tematyki dziecięcej, w wielu przypadkach żartobliwej podkreślającej urok beztroskiego dziecięcego życia. Więcej informacji o zespole

 

 

KONKURSY:

Ze Śląskiem na ty

Celem konkursu jest kształtowanie i popularyzowanie wiedzy o historii naszego regionu, zwłaszcza kulturze środowisk wiejskich Górnego Śląska. Jest to konkurs, którego ideą jest gromadzenie różnorakich zapisów, wspomnień i opowieści dotyczących szerokorozumianej tematyki śląskiej. Idzie przy tym zarówno o dawną, jak i współczesną…
Więcej informacji o konkursie

 

Śląskie Śpiewanie

Zachęcajmy dzieci i młodzież do udziału w szkolnych i rejonowych eliminacjach przeglądu piosenki „Śląskie Śpiewanie”. Możliwość uczestników w zakresie doboru repertuaru, kompetencji gwarowej i przygotowania strojów są wprawdzie zróżnicowane, liczy się jednak przede wszystkim zainteresowanie pieśnią śląską, chęć podtrzymywania tradycji muzycznej…
Więcej informacji o konkursie