ZAJĘCIA TEATRALNE

Zajęcia wspomagają wszechstronny rozwój dziecka, rozwijają wyobraźnię, uczą spostrzegawczości i pracy w grupie, skierowane do dzieci w wieku 8-12 lat. W programie: warsztaty ruchowe, rytmiczne, dykcyjne, ćwiczenia dramowe, praca z tekstem, elementy pantomimy. Zajęcia prowadzi Katarzyna Pech. Na zajęcia zapraszamy od października.