ZESPÓŁ TANECZNY „PRIMA DANCE”

03primadanceGrupa taneczna działająca przy Łubniańskim Ośrodku Kultury, należą do niej w głównej mierze uczniowie PSP Luboszyce. W czerwcu 2016 roku grupa zdobyła I miejsce w Przeglądzie Zespołów Tanecznych „Fantan”. Zajęcia prowadzi instruktor tańca: Patrycja Hadryś. Warsztaty odbywają się w PSP Luboszyce.

Zajęcia odbywają się we wtorki 13-14:15. Koszt 40 zł/miesiąc.