Śląskie Śpiewanie 2018

Zachęcajmy dzieci i młodzież do udziału w szkolnych i rejonowych eliminacjach przeglądu piosenki „Śląskie Śpiewanie”. Możliwość uczestników w zakresie doboru repertuaru, kompetencji gwarowej i przygotowania strojów są wprawdzie zróżnicowane, liczy się jednak przede wszystkim zainteresowanie pieśnią śląską, chęć podtrzymywania tradycji muzycznej.


MATERIAŁY DO POBRANIA:

Harmonogram Slaskiego Śpiewania 2018

Regulamin Śląskie Śpiewanie 2018

Karta zgłoszenia Śl Śpiewanie 2018


Eliminacje rejonowe – Łubniany 19 kwietnia 2018; Koncert FINAŁOWY Koszęcin – 8 czerwca 2018
UWAGA do uczestników. Szanowni Państwo informujemy, że zasadniczo w regulaminie nie nastąpiły zmiany. Natomiast prosimy kierowników zespołów, wykonawców o przygotowanie co najmniej jednej pieśni mało znanej. Należy też podać, jeżeli to możliwe, informatora, od kogo wykonawca zasłyszał pieśń lub z jakiego innego źródła pochodzi. Oczywiście nie wyklucza się wykonania więcej pieśni mniej popularnych, tak samo przygotowanie pieśni bardziej znanych nie wyklucza wykonawców do kolejnego etapu konkursu. Zachęcamy jednocześnie do podjęcia próby przygotowania ciekawych aranżacji wokalno-instrumentalnych.