Nowa propozycja zajęć w Łubniańskim Ośrodku Działalności Kulturalnej:

„Muzyczna Akademia Młodego Artysty” – MAMA

Program zajęć umuzykalniających  „Muzyczna Akademia Młodego Artysty” w  Łubniańskim Ośrodku Działalności Kulturalnej  przeznaczony jest dla dzieci  w wieku 4-6 lat. Autorem programu jest mgr Dariusz Kownacki – nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog opolskiej szkoły muzycznej, wychowawca laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych. Program od wielu lat cieszy się

Podstawowymi celami programu są:

–  Rozwój słuchu muzycznego u dzieci

–  Rozwój poczucia rytmu

–  Rozwój pamięci

–  Rozwój cech motorycznych

–  Uwrażliwienie na muzykę klasyczną

–  Wzmocnienie więzi społecznych

–  Przygotowanie do nauki na kursach instrumentalnych

W czasie trwania zajęć dzieci na  starannie wybranych przykładach uczą się słuchania muzyki klasycznej. Uczą się odczuwać emocjonalny przekaz  dzieła muzycznego. Z czasem  uczą się rozpoznawać jego budowę.

W ćwiczeniach przeprowadzanych w formie zabawy uczą się wrażliwości na  wysokość i barwę dźwięku. Poznają barwę  różnych instrumentów muzycznych.

W ćwiczeniach rytmiczno-motorycznych uczą się odczuwać puls muzyczny, powtarzać, rozpoznawać  i nazywać proste struktury rytmiczne.

Ważnym elementem zajęć jest nauka poprawnego śpiewania. Dzieci uczą się  nie tylko  śpiewania piosenek. Jednocześnie dzieci kształcą swoją dykcję i uczą się prawidłowej emisji głosu. Prawidłowe śpiewanie j traktowane jest jako  podstawa rozwoju słuchu muzycznego u najmłodszych uczniów.

Kolejną formą kształcenia jest kontakt z różnymi instrumentami muzycznymi: syntezatorem, fortepianem, akordeonem, skrzypcami,  instrumentami perkusyjnymi i dętymi (flet prosty). Dzieci w namacalny sposób mogą odczuć, spróbować każdego z tych instrumentów, później świadomie wybrać drogę swego dalszego kształcenia.

Ważnym aspektem programu jest  wzmocnienie więzi społecznych dzieci uczestniczących w programie. W czasie grupowych zajęć oraz w procesie przygotowań do występów dzieci uczą się współpracy, wspólnego odczuwania muzyki, dzielenie się własnymi przeżyciami i emocjami z innymi. Lepiej poznają siebie, uczą się wyrażać własne emocje i panować nad nimi.

W czasie zajęć dzieci mają dodatkową możliwość ekspresji poprzez wykonywanie  prac plastycznych wyrażających treść dzieła muzycznego.

Program zaznajamia dzieci z różnymi stylami i rodzajami muzyki. Główny materiał dydaktyczny stanowią arcydzieła muzyki klasycznej ( Bach, Mozart, Vivaldi, Beethoven)

Program zajęć umuzykalniających  Muzyczna Akademia Młodego Artysty w Łubniańskim Ośrodku Działalności Kulturalnej  jest wspaniałym początkiem artystycznej drogi dla dzieci w wieku 4- 6 lat. Pozwala w miłej, swobodnej  atmosferze poznać i pokochać jedną ze sztuk pięknych.

Czas trwania programu – 1 do 2 lat

Forma prowadzenia zajęć – grupy ( 5-7 uczniów)

Prowadząca: mgr Katarzyna Leja

Skip to content