Niedziela Palmowa w Kobylance – 17.04.2011r.

Chór “Cantilene” został zaproszony przez dyrektora Ośrodka Kultury gminy Gorlice – Franciszka Rzeszutka na uroczyste obchody Niedzieli Palmowej, gdzie zaśpiewał i zaprezentował swój repertuar. Występ oraz obrządek związany z niedzielą palmową w Kobylance można zobaczyć na stronach internetowych:

http://www.rtvg.pl/main?f=841

http://rwielgus.net/index.php/palmowa2011/category/12-palmowa2011?start=80

Dyrektorowi Ośrodka Kultury oraz wójtowi gminy Gorlice – Ryszardowi Guzikowi dziękujemy za zaproszenie oraz gościnność.