1 MAJA – JAN PAWEŁ II ZOSTAŁ OGŁOSZONY BLOGOSŁAWIONYM

Papież Benedykt XVI ogłosił Jana Pawła II błogosławionym podczas mszy beatyfikacyjnej na placu św. Piotra, wygłaszając po łacinie formułę beatyfikacji:

” (…) zgadzamy się, aby Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II, papież, od tej chwili nazywany był błogosławionym, a jego święto obchodzone mogło być w miejscach i zgodnie z regułami ustalonymi przez prawo 22 października każdego roku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

 

 

Tłumy pielgrzymów zebrały się aby usłyszeć wyżej wymienione słowa

Łubniański Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich by posłuchać koncertu w podzięce za beatyfikację Jana Pawła II

dzisiaj o godz. 16.00

Cieszmy się wspólnie i uczcijmy to wielkie wydarzenie na które czekaliśmy tak długo.