“Vinzenz Pallotti Kirchenchor” z Hamburga w Brynicy

W niedzielę 5 czerwca w kościele parafialnym p.w. św. Szczepana w Brynicy wystąpił chór parafialny Vinzenz Pallotti Kirchenchor z Hamburga. Chór wykonał Mszę C-dur (Spatzenmesse – Wróbla msza) na 4 głosy z towarzyszeniem organów. Utwór skomponowany przez Wolfganga Amadeusza Mozarta w oryginale napisany był dodatkowo na niewielką orkiestrę kameralną. Dzieło powstało w Salzburgu, przypuszczalnie w roku 1775 lub 1776.

Utwór skomponował Mozart na powszedni użytek katedry w Salzburgu, podobnie jak inne msze z tego samego okresu.

Pierwsze wykonanie mszy przewidziano prawdopodobnie w czasie świąt Wielkiej Nocy. Swoją nietypową nazwę msza ta zawdzięcza charakterystycznym figurom skrzypcowym w szybkiej (Allegro) partii Sanctus. Chór Vinzenz Pallotti prowadziła Tatjana Tosch. Akompaniował na organach Hans – Ulrich Duffek. Koncert w Brynicy, jak i zorganizowany dzień wcześniej w Kościele Katedralnym Świętego Krzyża – Opolskiej Katedrze był wydarzeniem zasługującym na słowa najwyższego uznania. Pragniemy podziękować za współpracę całemu zespołowi, który realizował przedsięwzięcie: ks. Prałatowi Edmundowi Podzielnemu, ks. Dziekanowi Krzysztofowi Mrozowi, wójtowi Gminy Łubniany Krystianowi Baldemu, chórowi Cantilene – ich rodzinom, państwu Małgorzacie i Ludwikowi Soporowskim, państwu Jolancie i Andrzejowi Matyszok z Łubnian, pracownikom Łubniańskiego Ośrodka Kultury, firmie Tempo, Restauracji Berpol, Gospodarstwu Agrorelaks, firmie MarCom oraz studiu filmowemu SVK. Szczególne podziękowania należą się koordynatorom projektu po stronie polskiej Agnieszce Stasz – pracownicy Łubniańskiego Ośrodka Kultury, po stronie niemieckiej panu Peterowi Krüger.                                                                                 Krystian Czech

Zdjęcia wykonał Krzysztof Marsolek z Brynicy.

Galerię zdjęć można zobaczyć na stronie internetowej:

Skip to content