Spotkanie młodzieży w Brynicy – 1.08 – 7.08.2011r.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, w pierwszym tygodniu sierpnia miało miejsce spotkanie młodzieży z gmin partnerskich Łubniany i Arnstein na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego “AGRORELAKS”. Organizatorem przedsięwzięcia był Łubniański Ośrodek Kultury. Pomimo zmiennych walorów pogodowych impreza cieszyła się zadowoleniem wśród uczestników oraz opiekunów, chociażby wziąwszy pod uwagę ciekawy program przygotowany przez organizatorów.

Wśród opiekunów byli, po stronie polskiej: Krystian Czech – dyrektor ośrodka kultury oraz klerycy Marcin Adamiec, Piotr Willner i Łukasz Libowski, natomiast w kadrze opiekunów z Arnstein byli: ks. Tadeusz Falkowski, Regina Dorn i Katharina Schaller. Grupa młodzieży liczyła około 40 osób. Poza odbywającymi się zajęciami i grami integracyjnymi będącymi stałą częścią docelowego programu, prowadzone były również zajęcia hipiczne oraz rajd pieszy do Studzionki w Dąbrówce Łubniańskiej i zwiedzanie Brynicy oraz okolic. Największą atrakcją był wyjazd do “Dinoparku” w Krasiejowie oraz do Opola i na Górę Św. Anny i przy okazji w pięknym Kamieniu Śląskim u św. Jacka. Czas wolny młodzież spędzała na basenie w Restauracji BEROL w Brynicy. Na zakończenie całej imprezy uczestnicy podjęli wyzwania poszukiwania skarbu, który znaleźli i zpałaszowali.

 

Organizatorzy dziękują Państwu Renacie i Konradowi Denderom za zorganizowanie wypoczynku dla młodzieży oraz za przygotowanie posiłków, również restauracji BERPOL, klerykom za podjęcie się funkcji opiekuna oraz opiekunom z Niemiec za pomoc.

Serdecznie dziękujemy PNWM za udzielone nam wsparcie finansowe.

 

Skip to content