Eliminacje rejonowe “Śląskiego Śpiewania” odbędą się 12 kwietnia w Łubnianach – zapraszamy!

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału  XIX Edycji Regionalnego Przeglądu Pieśni “Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza. Głównym organizatorem jest Związek Górnośląski oraz Zespół Pieśni i Tańca “Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Dnia 12 kwietnia od godz.10:00 w Łubniańskim Ośrodku Działalności Kulturalnej odbędą się eliminacje rejonowe  dla uczestników z województwa opolskiego.

Zadaniem Przeglądu jest pielęgnowanie tradycji śpiewaczych regionu śląskiego
i prezentacja śląskich pieśni ludowych. W tym roku szczególnie zachęcamy do przygotowania nowych utworów, znajdujących się w śpiewniku „Pieśni dla dzieci
i młodzieży ze zbiorów profesora Adolfa Dygacza” – wybór: Janina Dygacz (rok wydania 2011).
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w eliminacjach rejonowych “Śląskiego Śpiewania”. Udział w Przeglądzie to nie tylko rywalizacja o nagrody. Posiadający blisko dwudziestoletnią tradycję Przegląd jest festiwalem różnorodności pod względem doboru repertuaru, kompetencji gwarowej i przygotowania strojów, a uczestników „Śląskiego Śpiewania” niezmiennie jednoczy zainteresowanie pieśnią śląską, chęć podtrzymania tradycji muzycznej, radość ze wspólnego śpiewania
i słuchania pieśni. Wszystko to sprzyja umacnianiu więzi młodego pokolenia z Małą Ojczyzną.

Szczegółowy regulamin konkursu wraz z harmonogramem oraz kartę zgłoszenia przesyłamy Państwu w załączeniu. Więcej informacji oraz załączniki znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowe www.lodzk.opole.pl zakładka śląskie śpiewanie  oraz  www.zespolslask.pl .

Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie idei przeglądu w Państwa środowisku.

Karty zgłoszeniowe prosimy nadsyłać do dnia 6 kwietnia 2012r. na adres Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej, ul. Opolska 53, 46-024 Łubniany.

 Uwaga! 27 marca w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu odbędzie się spotkanie na temat pieśni ludowej , podczas którego omawiane będą wszelkie aspekty dot. strojów, śpiewu ludowego i innych ważnych elementów pieśni ludowej. Podczas spotkania wystąpi zespół SILESIA. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.  (szczegóły na www.lodzk zakładka Śląskie śpiewanie)

                                                                                             Z poważaniem

                                                                                      Krystian Czech – dyrektor

W zakładce ŚLĄSKIE ŚPIEWANIE regulamin, karta zgłoszenia oraz harmonogram.

Skip to content