Seminarium przygotowawcze – 23-25 marca 2012r.

Przyjazd w piątek            Przed kolacją w piątek      Kolacja w Brynicy         Seminarium w sobotę       

 

Od piątku do niedzieli gościliśmy delegacje młodzieży oraz opiekunów z Niemiec, Francji i Włoch. Podczas spotkania omówione zostały szczegóły odnośnie spotkania w sierpniu. W tym roku organizatorem międzynarodowego  spotkania integracyjnego młodzieży jest Łubniański Ośrodek Kultury. Poza intensywnymi obradami, goście mogli zobaczyć miejscowości Łubniany, Brynicę i Opole. Program już jest przygotowany a projekt w trakcie realizacji.  Patronat nad międzynarodowym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Opolskiego. Wspierać nas finansowo będzie  również Wójt gminy Łubniany.

 

Seminarium                      Zajęcia muzyczne            Obiad                                  Obiad

W “Grabówce” na naleśnikach                                    Opole