“Nasze Korzenie 2012” – Historia mojej miejscowości – 29.05.2012r.

Pod takim tytułem został zorganizowany przez Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne “Teraz Wieś” konkurs, który odbył się w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego na scenie w parku. Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy dotyczył prezentacji  historii miejscowości, gdzie zaprezentowały się uczennice gimnazjum w Biadaczu uczęszczające na warsztaty teatralne, prowadzone w soboty w ŁOK przez aktora Tomasza Stochniała.  Natomiast drugi etap polegał na wykonaniu makiety – plakatu, którym zajęły się uczennice szkoły podstawowej wraz z prowadzącą kółko plastyczne w ŁOK – Ewą Trąbczyńską podczas zajęć plastycznych w “Kolorowej Jaskini”.

Gratulujemy działającej w Łubniańskim Ośrodku Kultury grupie młodych artystów oraz ich prowadzącym zaszczytnego II miejsca !

(na zdjęciach dyplom oraz makieta – Studzionka i uczestnicy kółka podczas rozdania w Łosiowie)