Podziękowania :)

“Złota spinka” przyznana mi przez Kapitułę i Redakcję Nowej Trybuny Opolskiej jest wyróżnieniem dla całego naszego Zespołu: pracowników biura i obsługi, instruktorów, bibliotekarzy; łubniańskiego samorządu, który stworzył nam znakomite warunki do pracy w kulturze. Jest nagrodą dla całej naszej społeczności, szczególnie mieszkańców Dąbrówki Łubniańskiej i Brynicy.

To zaszczytne wyróżnienie, jakie miałem przyjemność przyjąć dedykuję w podzięce pokoleniu które odeszło, pozostawiając nam dobre wzory i tradycję. Serdecznie dziękuję za przesyłane wciąż liczne gratulacje i życzenia.

Pozdrawiam Krystian Czech.