Projekt FISH – czyli Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży (3-10.08.2012r.)

W ramach programu „Młodzież w działaniu” realizowane jest Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży polsko-niemiecko-francusko-włoskiej. W tym roku spotkanie organizuje Łubniański Ośrodek Kultury w Brynicy i w Łubnianach w dniach od 3 sierpnia do 10 sierpnia. Jest to projekt pod tegoroczną nazwą  „FISH – Fostering the Integrity of (Eco) System and Humans“, mający na celu podsycanie integralności systemu ekologicznego i ludzi,  jest kontynuacją wspólnych działań wszystkich grup uczestniczących w wymianie młodzieży z: Polski, Niemiec, Francji i Włoch. Tematem przewodnim będzie rola młodzieży w zapobieganiu negatywnym skutkom degradacji środowiska. Uczestnicy pracując w grupach mieszanych doznają świadomości oraz różnorodności kulturowej. Opracowany plan działań ma na celu tolerancyjne postrzeganie każdego człowieka, a także otaczającego go ekosystemu. Program ten chcemy kontynuować ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ekologii oraz ochrony środowiska, promocji zdrowego stylu życia oraz kreatywności, tolerancji, pomysłowości i przedsiębiorczości. Celem jest promocja aktywności młodych ludzi, rozwój współpracy międzynarodowej oraz poczucie odpowiedzialności i świadomości w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, upowszechnianie poczucia integracji europejskiej oraz nauka doceniania posiadanego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, również poszanowania środowiska naturalnego.

Wcześniejsze seminarium przygotowawcze z udziałem delegacji z czterech państw miało miejsce w sali GBP w Łubnianach pod koniec marca.

Projekt rozpoczął się 3  a zakończy 10 sierpnia 2012r.

Dofinansowanie z programu „Młodzież w działaniu” (FRSE)

Honorowy patronat objęły urzędy: Starostwo Powiatowe w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Dziękujemy za wsparcie.

„Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej”.

Zdjęcia z Międzynarodowego Spotkania Młodzieży – FISH

Zajęcia i bal zakończeniowy w Luboszycach

W lipcu w salce w Luboszycach  odbywały się ciekawe zajęcia wakacyjne: teatralne, plastyczne, muzyczne, sportowe i taneczne, które prowadziły Panie:  Magdalena Klotka oraz Patrycja Hadryś . W ostatni wtorek miesiąca panie Magda i Patrycja zorganizowały dla uczestników oraz ich rodziców bal zakończeniowy.

Wakacyjne kółko plastyczne “KOLOROWA JASKINIA” – Pani Ewa zaprasza!

Łubniański Ośrodek Kultury przygotował ofertę zajęć plastycznych dla dzieci w czasie wakacji. W salach Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnianach Pani Ewa Trąbczyńska prowadzi kółko plastyczne, podczas których dzieci rzeźbią, malują, szkicują i rysują. Pracochłonne arcydzieła można zobaczyć na wystawie w Bibliotece.

PIKNIK na FLORYDZIE – 18 lipca 2012r.

18 lipca grupa dzieci pojechała z opiekunami do Brzegu na teren jednostki wojskowej, gdzie odbyły się zajęcia na poligonie, zawody sportowe oraz gry i konkursy. Grupa zwiedziła Muzeum Piastów Śląskich, była w kinie oraz na basenie w Brzegu.  Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem i jest organizowana niemal co rok w lipcu. Organizatorzy zapewniają bogaty program na terenie I Brzeskiej Brygady Saperów – jednostki wojskowej w Brzegu oraz na basenie i w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. „Piknik na Florydzie”- to jednodniowa impreza dla dzieci wiejskich organizowana przez trzy kolejne dni,  przy współpracy OODR w Łosiowie, I Brzeskiej Brygady Saperów, II Batalionem Ratownictwa Inżynieryjnego, Żandarmerii Wojskowej, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Policji i Straży Pożarnej w Brzegu. Impreza ma charakter edukacyjno – rekreacyjny, podczas której dzieci  bawiąc się, poznają zasady obchodzenia się z niewybuchami, ratownictwa medycznego, p-pożarowego, poznają historię regionu itp. przygotowany został również wojskowy poczęstunek, czyli grochówka.