Projekt FISH – czyli Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży (3-10.08.2012r.)

W ramach programu „Młodzież w działaniu” realizowane jest Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży polsko-niemiecko-francusko-włoskiej. W tym roku spotkanie organizuje Łubniański Ośrodek Kultury w Brynicy i w Łubnianach w dniach od 3 sierpnia do 10 sierpnia. Jest to projekt pod tegoroczną nazwą  „FISH – Fostering the Integrity of (Eco) System and Humans“, mający na celu podsycanie integralności systemu ekologicznego i ludzi,  jest kontynuacją wspólnych działań wszystkich grup uczestniczących w wymianie młodzieży z: Polski, Niemiec, Francji i Włoch. Tematem przewodnim będzie rola młodzieży w zapobieganiu negatywnym skutkom degradacji środowiska. Uczestnicy pracując w grupach mieszanych doznają świadomości oraz różnorodności kulturowej. Opracowany plan działań ma na celu tolerancyjne postrzeganie każdego człowieka, a także otaczającego go ekosystemu. Program ten chcemy kontynuować ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ekologii oraz ochrony środowiska, promocji zdrowego stylu życia oraz kreatywności, tolerancji, pomysłowości i przedsiębiorczości. Celem jest promocja aktywności młodych ludzi, rozwój współpracy międzynarodowej oraz poczucie odpowiedzialności i świadomości w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, upowszechnianie poczucia integracji europejskiej oraz nauka doceniania posiadanego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, również poszanowania środowiska naturalnego.

Wcześniejsze seminarium przygotowawcze z udziałem delegacji z czterech państw miało miejsce w sali GBP w Łubnianach pod koniec marca.

Projekt rozpoczął się 3  a zakończy 10 sierpnia 2012r.

Dofinansowanie z programu „Młodzież w działaniu” (FRSE)

Honorowy patronat objęły urzędy: Starostwo Powiatowe w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Dziękujemy za wsparcie.

„Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej”.

Zdjęcia z Międzynarodowego Spotkania Młodzieży – FISH