Trasą koncertową po Teksasie – SILESIA w USA – 27.11. – 13.12.2012r.

W dniach 27 listopada do 13 grudnia na zaproszenie ks. prałata Franciszka Kurzaja i Ślązaków z Teksasu, zespół Silesia przebywa na południu USA, gdzie odwiedzając Teksas, przekazuje muzyczne pozdrowienia ze Śląska dla wielokulturowej mieszkającej tu społeczności Stanów Zjednoczonych.  Oprócz miejscowości zamieszkałych przez Ślązaków w Teksasie takich jak:  Panna Maria, Częstochowa, Saint Hedwig, muzycy grają i śpiewają także w San Antonio, Austin i Corpus Christi. Szczególne znaczenie mają ich występy w domach opieki społecznej, gdzie starsi Ślązacy ze wzruszeniem i niejednokrotnie łzami w oczach słuchają przepięknych polskich kolęd i pieśni ludowych. Tegoroczny pobyt połączony jest z IX galą Fundacji Ojca Leopolda Moczygemby, której celem jest budowanie więzi pomiędzy Teksasem a Śląskiem oraz inicjowanie kontaktów między instytucjami naukowymi i kulturalno-oświatowymi Teksasu i Śląska. Członkowie grupy Silesia, w składzie której grają Krystian Czech-–lider zespołu, Gabriela Dworakowska, Barbara Wysocka i Dariusz Kownacki wraz z osobami towarzyszącymi, maja możliwość ponownego spotkania się z potomkami Ślązaków, którzy w XIX w. opuścili takie miejscowości jak Płużnica Wielka, Kotulin, Dobrodzień, Sieroty, Centawa, Zębowice, Jemielnica, Łubniany i wiele innych. Wcześniejszy pobyt zespołu miał miejsce w 2004 r., kiedy uczestniczyli w jubileuszu 150-lecia powstania Panny Marii w Teksasie, uważanej za najstarszą polską parafię w Stanach Zjednoczonych. Tegoroczny pobyt zespołu to koncertowanie również wśród hiszpańskojęzycznych mieszkańców Teksasu. Podobna do polskiej –- hiszpańska wrażliwość na piękno i muzykę, sprawia, że koncerty Silesii są przyjmowane niezwykle entuzjastycznie. Zespołowi towarzyszy także siostra Franciszka Orzeł ze zgromadzenia Sióstr Szensztackich, która w Ameryce dzieli się swoimi przeżyciami i doświadczeniami nabytymi w czasie wieloletniej służby w Kościele na terenie byłego ZSRR. Jej obecność wzbogaca pobyt zespołu i umożliwia mu koncertowanie w miejscach gdzie Siostry Szensztackie służą Kościołowi w Teksasie ( Lamar nad Zatoką Meksykańską).

Więcej informacji znajdziecie na stronie : www.silesianteksans.com

Szczegóły: https://lodzk.opole.pl/zespoly/silesia/