“O kulturze języka, czyli język polski jest ĄĘ” – 22.02.2013r.

IMG_4505Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, odbyła się w piątek pogadanka na temat kultury języka polskiego stosowanego w urzędach, w placówkach oświatowych czy w domu lub na co dzień. Polacy coraz częściej nie stosują znaków diakrytycznych w korespondencji typu wiadomości SMS z różnych powodów. Ruszyła kampania objęta patronatem Rady Języka Polskiego, by powyższy fakt zmienić i używać polskich liter. Starajmy się dbać o poprawność językową w swoich wypowiedziach ustnych, bądź pisemnych.

Skip to content