Spotkanie autorskie w bibliotece – 29.05.2013r.

P1070919P1070927Pani Urszula zaprosiła do GBP pisarkę i autorkę wierszy dla dzieci – Janinę Gędźbę z Łubnian, która przybliżyła uczniom klasy III z PSP w Łubnianach formę, styl oraz sposób pisania wierszy. była to okazja dla dzieci, aby stworzyć swój wiersz, dlatego w grupach wspólnie pisały bardzo ciekawe wiersze rymowane.

Skip to content