Wakacje w Bibliotekach !

tablet!W miesiącach lipcu i sierpniu realizowany jest program ph. “Kultura na lato – wypoczynek, zabawa i nauka“, podczas którego można wziąć udział w konkursie i wygrać cenne nagrody, w tym nagrodę główną TABLET !

Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnianach zaprasza od 1 do 15 lipca na zajęcia wakacyjne oraz do udziału w konkursie.

Biblioteka w Brynicy zaprasza w lipcu na zajęcia i konkurs

Biblioteka w Luboszycach i w Jełowej zaprasza na zajęcia i konkurs

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest deklaracja uczestnictwa w jednej z czterech grup (patrz punkt  8 regulaminu)
 2. Grupa składa się z dwóch podzielonych wiekowo zespołów (kl.  I-III i IV-VI)
 3. Każdy uczestnik otrzymuje codziennie zestawy pytań, na które musi poprawnie odpowiedzieć, za poprawne odpowiedzi  otrzymuje punkty, które w końcowym etapie konkursu wskażą zwycięzcę zabawy .
 4. Podpisane imieniem i nazwiskiem karty uczestnika z odpowiedziami  będą gromadzone, a punkty podliczane.
 5. Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na koniec każdego turnusu organizowanego w danej bibliotece (patrz punkt  8 regulaminu)  
 6. Konkursy odbywają się również w bibliotece w Brynicy, w Jełowej oraz w Luboszycach, szczegóły w bibliotekach i na naszej stronie: www.lodzk.opole.pl
 7. Kontakt: 77/4215811 oraz 77/4215096;   E-Mail: lodzk@interia.pl

REGULAMIN:

 1. Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnianach oraz Łubniański Ośrodek Kultury.
 2. Organizator zastrzega sobie praw do zmiany programu zajęć wakacyjnych.
 3. Zajęcia realizowane  dla dzieci w wieku szkolnym, klasy 1-6
 4. Podczas zajęć realizowany będzie między innymi  konkurs poszukiwania „Łubniańskiego Skarbu”  – zasady uczestnictwa w zabawie na odwrotnej stronie
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wcześniejsze zgłoszenie  oraz zgoda rodziców lub prawnych opiekunów dziecka do udziału w organizowanych zajęciach.
 6. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I- VI szkół podstawowych.
 7. Udział w programie jest bezpłatny!
 8. Terminy i miejsce realizacji programu:

GRUPA I:     GBP Łubniany – 1 – 15 lipca (od pon. do pt. 11:00-13:00)

GRUPA II:   GBP – filia w Brynicy 1- 31 lipca (od pon. do czw . 10:00-13:00)

GRUPA III:  GBP – filia w Luboszycach  5 – 30 sierpnia (pon., środa i piątek)

GRUPA IV:  GBP – filia w Jełowej 5 – 30 sierpnia (wtorek i czwartek )

 1. Podczas zajęć organizowanych przez bibliotekę uczniowie będą pod opieką pracowników.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć odpowiadają animatorzy prowadzący program.
 3. 11.    Rodzice lub osoba odpowiedzialna prawnie za dziecko przyprowadza i odbiera dziecko po zajęciach odnotowując ten fakt na liście obecności prowadzonej przez Organizatora programu.  
 4. Prowadzący zobowiązani są do prowadzenia listy uczestników, rejestru frekwencji oraz dokumentacji z realizacji programu.
 5. Dzieci korzystają z dostępnego sprzętu tylko pod nadzorem prowadzącego.
 6. Uczniowie mają obowiązek bezwzględnego podporządkowania się poleceniom prowadzącego, przestrzegania planu zajęć oraz regulaminu.
 7. Ilość uczestników programu może być ograniczona. Liczyć będzie się kolejność zgłoszeń przedstawiona do 21 czerwca br.
 8. Kultura na lato dofinansowana jest z budżetu Gminy Łubniany.

UWAGA! W lipcu prowadzone będą również zajęcia plastyczne

w KOLOROWEJ JASKINI w GBP w Łubnianach  pod kierunkiem pani Ewy Trąbczyńskiej

Skip to content