“Ze Śląskiem na ty”

Plakat_ZSNT!!!W tym roku Regionalny Konkurs Literacki „Ze Śląskiem na ty” obchodzi JUBILEUSZ  XX – lecia  (1994 – 2013)

  • 24 listopada 2013r.– Finał XX Regionalnego Konkursu Literackiego „Ze Śląskiem na ty, godz. 16:00, sala Łubniańskiego Ośrodka Kultury, budynek OSP przy ul. Opolskiej 53 w Łubnianach.
  • 14 grudnia 2013r.  – Jubileuszowy Koncert Galowy XX-go Regionalnego Konkursu Literackiego „Ze Śląskiem an ty” w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu o godz. 17:00.

***

W 2013r. konkurs otrzymał finansowe wsparcie Fundacji Ojca Leopolda Moczygemby, której przewodniczy Ksiądz Prałat Franciszek Kurzaj.

 

Impreza jest dofinansowana  z funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Publikacja opracowana przez Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Imprezie patronują:  wicemarszałek Senatu RP – Maria Pańczyk-Pozdziej, Marszałek Województwa  Opolskiego – Józef Sebesta, Starosta Powiatu Opolskiego – Henryk Lakwa oraz Wójt Gminy Łubniany – Krystian Baldy.

PATRONAT MEDIALNY:

„ECHO GMIN OPOLSKICH”

„RADIO PLUS OPOLE”

„GOŚĆ OPOLSKI”

„RADIO OPOLE”

„TVP OPOLE”

„BECZKA”

„NTO”

Skip to content