Konkurs “Łubniańska Betlejka” oraz KONCERT DUETU: UrSzULa LiSsy & JeRzY CzEcH – 19.01.2014 r.

P1180477P1180498Podsumowanie piątej edycji Gminnego Konkursu „Łubniańska Betlejka” organizowanego przez Łubniański Ośrodek Kultury odbyło się w niedzielę – 19 stycznia w Sali GBP w Łubnianach o godz. 16:00. Na konkurs nadesłano 21 Betlejek wykonanych zarówno indywidualnie jak i zbiorowo. Komisja w składzie: Ewa Trąbczyńska, Ks. Piotr Paweł Maniurka, Izabela Migocz i Krystian Czech oceniła szopki w trzech kategoriach. W kategorii I  udział wzięło 7 Betlejek, w kat. II – 10 oraz w kat. III – 4 Betlejki. Po obejrzeniu prac Komisja przyznała w kat. I – Publicznemu Przedszkolu w Łubnianach – grupa starszaków (opiekun Ewa Trojok) pierwsze miejsce, drugie miejsce otrzymało Przedszkole w Kolanowicach (opiekun Teresa Michta), trzecie miejsce dostało Przedszkole w Dąbrówce Łubniańskiej (opiekun Izabela Oleksowicz) oraz Przedszkole w Łubnianach (opiekun Katarzyna Krzyścin). Natomiast wyróżnione zostały Przedszkola w Kępie (opiekun Joanna Małek), PP w Brynicy (opiekun Ewelina Ciurlok) oraz Tomasz Wierszak z Przedszkola w Luboszycach. W kategorii II (szkoły podstawowe – klasy I – III) pierwsze miejsce otrzymała klasa III z PSP w Brynicy (opiekun Barbara Sagan), dwa drugie miejsca dostały uczennice z klasy III z PSP w Łubnianach – Julia Polok i Weronika Puscz (opiekun Gabriela Sygulka). Jury przyznało również w tej kategorii dwa trzecie miejsca: Rafaela Brixy z klasy I PSP w Luboszycach (opiekun Zofia Wilczek) oraz Justyna Kempa i Julia Grala z klasy III PSP w Łubnianach (opiekun Gabriela Sygulka). Wyróżnienia trafiły do: Patrycji Świerc, Anety Bonk Daniela Wystracha z PSP w Luboszycach (opiekun Zofia Wilczek) oraz do rodzeństwa ze Szkoły w Łubnianach: Pauliny, Wiktorii i Damiana Sigburg (opiekun Gabriela Sygulka) i do kółka regionalnego również z Łubnian (opiekun Katarzyna Matyjaszczyk). W ostatniej kategorii (klasy IV – VI) było najmniej prac. Klasa V ze Szkoły w Brynicy (opiekun Danuta Sudoł) zdobyła pierwsze miejsce, Milena Krzyścin z klasy V z PSP w Brynicy – drugie miejsce oraz trzecie miejsce Piotr Wierszak z Luboszyc (opiekun Zofia Wilczek) i wyróżnienie – Klaudiusz Bewko ze szkoły w Łubnianach (opiekun Sylwia Buchta). Nagrody ufundowane przez Gminę Łubniany dostali wszyscy uczestnicy Konkursu.

 

P1180532P1180536Tego samego dnia o godz. 17:00 w sali Łubniańskiego Ośrodka Kultury  można było posłuchać niepowtarzalnego koncertu duetu: Urszuli Lissy & Jerzego Czecha. W Programie była również promocja płyt duetu.

 

Po obejrzeniu Betlejek  Komisja przyznała następujące miejsca :

 

KATEGORIA I – przedszkola:

 

Miejsce

Przedszkole

Grupa przedszkolna

Imię i nazwisko wykonawcy

Opiekun

 

I

PP Łubniany

Grupa II starszaków

Ewa Trojok

II

PP Kolanowice

   Przedszkolaki

Teresa Michta

III

PP Dąbrówka Łubniańska

3-6 latki

Izabela Oleksowicz

             III

PP Łubniany

3-4 latki

Katarzyna Krzyścin

WYRÓŻNIENIE

PP Kępa

Pod przewodnictwem: Igor Pluta lat 6

Joanna Małek

WYRÓŻNIENIE

PP Brynica

Grupa przedszkolna -starszaki

Ewelina Ciurlok

WYRÓŻNIENIE

PP Luboszyce

Tomasz Wierszak

Izabela Wierszak

 

KATEGORIA II:   klasy I-III szkoły podstawowej

Miejsce

Szkoła

Klasa

Imię i nazwisko wykonawcy

Opiekun

               I        PSP Brynica

III

Klasa III – praca zbiorowa

      Barbara Sagan
              II        PSP Łubniany

       III          Julia Polok       Regina Polok
             II        PSP Łubniany        III      Weronika Puscz       Gabriela Sygulka

III

PSP Luboszyce

I

Rafaela Brixy

Zofia Wilczek

III

PSP Łubniany

III

Justyna Kempa

i Julia Grala

Gabriela Sygulka

WYRÓŻNIENIE

PSP Luboszyce

III

Patrycja Świerc

Zofia Wilczek

WYRÓŻNIENIE

PSP Luboszyce

I

Aneta Bonk

Zofia Wilczek

WYRÓŻNIENIE

PSP Luboszyce

I

Daniel Wystrach

Zofia Wilczek

WYRÓŻNIENIE

PSP Łubniany

(uwaga dwie kategorie

III i

IV b

Paulina, Wiktoria

i Damian Sigburg

Gabriela Sygulka

WYRÓŻNIENIE

PSP Łubniany

 

I-III

Praca zbiorowa

Katarzyna Matyjaszczyk

 

KATEGORIA III: klasy IV-VI szkoły podstawowej

 

        Miejsce

Szkoła/przedszkole

Klasa

Imię i nazwisko wykonawcy

Opiekun

              I

        PSP Brynica        V

Klasa V – praca     zbiorowa

    Danuta Sudoł

             II

PSP Brynica

        V    Milena Krzyścin      Danuta Sudoł
            III         PSP Luboszyce        IV      Piotr Wierszak      Zofia Wilczek
WYRÓŻNIENIE

PSP Łubniany

IV

Klaudiusz Bewko

Sylwia Buchta

 

 

 

Skip to content