„Dzień Seniora” – podsumowanie programu Aktywny Senior w Sieci

IMG_20150316_172949Od grudnia 2014 r. do kwietnia 2015 r. w Publicznej Bibliotece w Brynicy odbywały się zajęcia programu Aktywny Senior w Sieci w ramach spotkań „Dnia Seniora”.  Spotykaliśmy się dwa razy w tygodniu na dwu godzinnych zajęciach. Zajęcia dostosowane były do potrzeb i umiejętności uczestników.  Podopieczni zdobyli  wiedzę z podstaw obsługi komputer m.in.  na temat zakładania i korzystania z poczty internetowej. Program Aktywny Senior w Sieci  ukończyło 7 osób  efektywnie uczestniczących w zajęciach. Za uczestnictwo każdy  otrzymał podziękowanie za czynny udział w spotkaniach grupowych oraz przyjaźń z biblioteką jak i również książkę  IV tomu „Ze Śląskiem na Ty”.  Wszystkim serdecznie gratulujemy.

 

Na zdjęciu jedna z grup uczestniczących w programie Aktywny Senior w Sieci.

Aneta Komander

Skip to content