Jubileusz 25-lecia Łubniańskiego Ośrodka Kultury

Łubniański Ośrodek Kultury został utworzony w styczniu 1993 roku. W jego struktury została włączona Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnianach wraz z filiami w Brynicy, Luboszycach i Jełowej.

Więcej