XIX Piknik na Florydzie

10 lipca Łubniański Ośrodek Kultury wziął udział w XIX Pikniku na Florydzie. Organizatorem wydarzenia był Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Opolskie Towarzystwo Społeczno–Kulturalne „Teraz Wieś” oraz 1. Brzeski Pułk Saperów.

W ramach Pikniku na Florydzie dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjno–rekreacyjnych zorganizowanych przez: Straż Pożarną, Policję, Żandarmerię Wojskową, Zakład Karny oraz Wojskową Komendę Uzupełnień, zwiedziły Zamek Piastów Śląskich w Brzegu a na koniec odbyły się zajęcia na krytej pływalni w Brzegu.

W programie Pikniku było również pływanie łodziami, pokaz sprzętu wojskowego, prezentacja broni wojskowej i strzelanie z paintballa, przejazd transporterem PTS, tor przeszkód oraz poczęstunek wojskowy w postaci grochówki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę.