KOMUNIKAT!!!

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

Odwołane do zawieszenia są  organizowane przez Łubniański Ośrodek Kultury imprezy artystyczne i rozrywkowe na terenie Gminy Łubniany , w szczególności w: bibliotekach, świetlicach i Łubniańskim Ośrodku Kultury. Odwołane do 25 marca  są również organizowane przez Łubniański Ośrodek Kultury zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz seniorów, konkursy, przeglądy, zajęcia  tenisa stołowego.
Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z ŁOK oraz organami administracji publicznej w tej sprawie.

 

Podstawy prawne:
– art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
– art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
– art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W związku z powyższym  Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnianach oraz jej filie w Brynicy, Luboszycach i Jełowej są  nieczynne do 25 marca !!!

Krystian Czech – dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury