Młodzież w działaniu

Serdecznie dziękujemy wszystkim krajom (Niemcy, Francja i Włochy) biorącym udział w projektach za owocną dotychczasową współpracę, wiele wrażeń, bogate doświadczenie, zawarte znajomości i przyjaźnie oraz ciekawe spotkania. Niestety projekt który odbył się w Polsce w 2012 roku był ostatnim z programu “Młodzież w działaniu”. Jednak zgodnie z założeniem projektu nadal podtrzymujemy kontakt i współpracę z zaprzyjaźnionymi partnerami projektów i z młodzieżą. Cieszymy się z zaistniałej możliwości oraz propozycji udziału w tak ważnych przedsięwzięciach !

Dziękujemy! Danke ! Merci ! Grazie !

W ramach programu „Młodzież w działaniu” realizowane jest Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży polsko-niemiecko-francusko-włoskiej. W tym roku spotkanie organizuje Łubniański Ośrodek Kultury w Polsce. Projekt p.n. „FISH – Fostering the Integrity of (Eco) System and Humans“, czyli podsycanie integralności systemu ekologicznego i ludzi,  jest kontynuacją wspólnych działań wszystkich grup uczestniczących w wymianie młodzieży z: Polski, Niemiec, Francji i Włoch. Tematem przewodnim będzie rola młodzieży w zapobieganiu negatywnym skutkom degradacji środowiska. Uczestnicy pracując w grupach mieszanych doznają świadomości oraz różnorodności kulturowej. Opracowany plan działań ma na celu tolerancyjne postrzeganie każdego człowieka, a także otaczającego go ekosystemu. Program ten chcemy kontynuować ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ekologii oraz ochrony środowiska, promocji zdrowego stylu życia oraz kreatywności, tolerancji, pomysłowości i przedsiębiorczości. Celem jest promocja aktywności młodych ludzi, rozwój współpracy międzynarodowej oraz poczucie odpowiedzialności i świadomości w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, upowszechnianie poczucia integracji europejskiej oraz nauka doceniania posiadanego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, również poszanowania środowiska naturalnego.

Spotkanie młodzieży trwa od 3  do 10 sierpnia 2012r.

Dofinansowanie z programu “Młodzież w działaniu” (FRSE)

Honorowy patronat objęły urzędy: Starostwo Powiatowe w Opolu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Dziękujemy za wsparcie.

„Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej”.

AS