ZABAWA TANECZNA INTEGRUJĄCA MIESZKAŃCÓW Z GRUP DEFAWORYZOWANYCH I ZAGROŻONYCH W GMINIE ŁUBNIANY WRAZ Z OTWARCIEM WYSTAWY PRZYRODNICZEJ