Amerykańscy Ślązacy

26.01.2011 – W muzeum Śląska Opolskiego odbyła się promocja książki   dr Anny Musialik-Chmiel “Amerykańscy Ślązacy” . Eksodus Ślązaków za ocean w XIX dotyczył także wielu osób z Dąbrówki Łubniańskiej, jej części dzielnicy “Kosowce”, Łubnian. Mowa oczywiście o emigracji zapopczątkowanej w 1854 roku przez o. Leopolda Moczygembę z Płużnicy/koło Strzelec Opolskich. Książka bedzie dostępna w krótce w GBP w Łubnianach.

Na Górnym Ślasku temat XIX wiecznej emigracji coraz częściej wraca do publicznej dyskusji. Wielkim orędownikiem w poszukiwaniu przodków z dawnej Krainy wśród współczesnych mieszkańców Teksasu  jest ks. prałat Franciszek Kurzaj, pełniący obecnie swoją służbę  kapłańską w San Antonio.  W roku 2004 odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 150 emigracji Ślazaków to Teksasu. W liczącej ponad 30 osób delegacji ze Śląska z ks. bp Janem Wieczorkiem – ordynariuszem Diecezji Gliwickiej – na czele, brał udział również zespół Pieśni Ludowej “Silesia” z Dąbrówki Łubniańskiej.

Skip to content