Anime 2019

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Łubniany,

od 2006 roku Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany ANIMATOR, przy współpracy z Łubniańskim Ośrodkiem Kultury, organizuje plebiscyt wyboru ANIMATORA ROKU – osób, które w szczególny sposób wpisały się, i  wpisują współcześnie w  historię naszej Gminy. Do chwili obecnej takie  wyróżnienie przyznano ponad dwustu osobom.

Propozycję osób nominowanych mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Gminy Łubniany. Ostateczną decyzję o przyznaniu wyróżnień oraz przyznaniu statuetek Animatora Roku  podejmuje Kapituła , której przewodniczy Piotr Cieślik – prezes Stowarzyszenia ANIMATOR.

SZANOWNI PAŃSTWO,  w imieniu Kapituły zapraszamy do zgłaszania kandydatur. Mogą to być przedstawiciele różnych zawodów, środowisk sportowych, naukowych, szeroko rozumianej działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej, rolniczej, rzemieślniczej, biznesowej, organizacji kościelnych,  itp.

Harmonogram prac Komisji – KAPITUŁY

11 luty do 15 marca – przyjmowanie zgłoszeń

16 marca do 23 marca – 1 etap oceny. Członkowie Kapituły otrzymają informację o osobach, jakie zostały zgłoszone do wyróżniania, w celu dokonania własnej oceny.

25 marca  – 2 etap oceny. Spotkanie Kapituły w celu podjęcia ostatecznej decyzji przyznania statuetek Animator Roku i wyróżnień.

Od 26 marca przygotowanie do uroczystej gali (wysłanie zaproszeń, organizacja dyplomów, statuetek, programu koncertu)

5 kwietnia, godzina 19:00 (piątek)  UROCZYSTA GALA

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Łubniański Ośrodek Kultury, ul. Opolska 49, 46 024 Łubniany lub mailem: lodzk@interia .pl.  Dodatkowe informacje  w sprawach organizacyjnych pod numerem telefonu  77/4215096 w.20, pon. do pt. , w godzinach 8:00-14:00