Audio “Ze Śląskiem na ty” tom IV

 

Co to nasa Łodra znacóła piyrwy dloł ludzi:

 

Co to płynie w moich zyłach:


 

Cy ktoś dzisiej jescy wierzi w zabobóny:


 

Drugeł wojno światoweł oczóma miszkańcw Smolorniy i Serwitutu:


 

Dwa Wjelkanocne Zwyki:


 

Hisoria dómu rodzinnego mojego ołpy:


 

Jak sie piyrwej woda śóngało:


 

Jak to nasi łojcowie sami  na starojść łostali:


 

Jak to piyrwej na łotpustach bywało:


 

Jak z niemieckiej dziewczyny stała zech sie ślónskoł dziołcha:


 

Jakejch to poznołwała nołstarsego Ślónzołka:

 

Kościoły gminy Chrząstowice:

 

Lubosickie carownice:

 

Moja łojcowizna i jej plac na Łopolskim Ślónsku:

 

Mojy stolarsky korzyńe:

 

Na łodpuście:

 

Nas rodzinny Geszeft:

 

Naszoł rodzinnoł łorkiestra:

 

Ołpa mulorz, papa mulorz, a kym joł banda:

 

Rozrywki ślónskiego chopa:

 

Sport na dołwnym i dzisiejszym Ślónsku:

 

Świynta, świynta i po świyntach:

 

Wilijoł dloł ołmów i ołpów:

 

Zołlyty, zołlytniki, muzyki – jako było, a jakós to je dzisiej:

Skip to content