Eduko 2016

plakat

edueko

img_0814_wynikok

(Od lewej mgr Krystian Czech – dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury, dr.Mariusz Pucia – muzykolg na wydz. teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, mgr Dariusz Kownacki – muzyk, koordynator projektu, prof. PSM I i II st. im Fryderyka Chopina w Opolu oraz PSM I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Nysie i mgr Karolina Osietzki – menadżer kultury ifa przy Niemieckim Towarzystwie Oświatowym w Opolu)

EDUKO 2016 – FOLK JEST COOL

Nasz projekt został zainspirowany folklorem – śląską muzyką ludową. Nie przypadkowo zresztą. Ponad dwadzieścia lat muzyka ludowa, także śląskie gwary i dialekty zajmują szczególne miejsce w działalności Łubniańskiego Ośrodka Kultury. Organizowany jest Regionalny Konkurs Literacki „Ze Śląskiem na ty”, bierzemy udział w Śląskim śpiewaniu organizowanym pod patronatem prof. Adofa Dygacza – muzykologa, wybitnego znawcy śląskiej pieśni ludowej. Stąd wywodzi się Zespół Pieśni Ludowej SILESIA.
„Folk jest cool” jest kontynuacją naszych działań związanych z folklorem. W tym projekcie muzyka ludowa jest głównym tworzywem, które zamierzamy w sposób nowatorski zaprezentować uczestnikom organizowanych spotkań. Do jej prezentacji w formie koncertu, prelekcji i warsztatów zaproszeni zostali muzycy i znawcy przedmiotu (muzycy, etnomuzykolog). W ten sposób osiągnięty zostanie cel artystyczny z jednej, edukacyjny z drugiej strony. Również grupa docelowa w postaci dzieci i młodzieży szkół muzycznych i podstawowych to potencjalnie dobry „materiał” do edukacji, z nadzieją na artystyczną kontynuację tego co zostanie im przedstawione. Dodatkowym elementem motywującym młodzież będzie wykorzystanie w projekcie najnowocześniejszego instrumentarium muzycznego (akordeon hybrydowy, sekwensery, looper audio, miksery, stacje efektów, komputer muzyczny), jak również prezentacja materiału ludowego w przyjaznej dla młodego słuchacza formie muzyki folk. Wiedza z zakresu etnomuzykologi przekazywana będzie w nowoczesnej, zrozumiałej dla młodzieży formie, poparta żywymi muzycznymi przykładami.

Nasi Partnerzy:

1.Niemieckie Tow. Oświatowe: kolportaż materiałów projektu, promocja internetowa, typowanie kandydatów, zapewnienie sali koncertowej, ewaluacja projektu 2.PSM Nysa, 3.PSM Kędzierzyn, 4.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nysie: typowanie uczniów, lekcje o folklorze, rejestracja audio-video, sala koncertowa, nagłośnienie, studio nagrań, kolportaż materiałów promocyjnych, ewaluacja projektu 5.Katedra Muzyki Kościelnej i Wych. Muz. Wydziału Teolog. UO: opieka naukowa, opracowanie repertuaru, udostępnienie źródeł, promocja internetowa, kolportaż materiałów, ewaluacja projektu
Zamierzamy:
1. Wyszukać i przygotować młodych artystów do występu w ramach koncertu „W tonacji Śląska”, organizowanego przez Łubniański Ośrodek Kultury w Filharmonii Opolskiej(10 grudnia 2016).
2. Zaprezentować ok. 500 uczniom wartościowego i atrakcyjnego artystycznie programu opartego na materiale folkloru opolskiego
3. Wzbudzić zainteresowanie folklorem i spuścizną kulturową Opolszczyzny wśród młodzieży i dorosłych

Pond to nasz cel zamierzamy osiągnąć poprzez cykl 4 koncertów połączonych z zajęciami warsztatowymi, w szkołach ogólnokształcących i muzycznych regionu dla ok 500 uczniów. Każde spotkanie zaplanowane jest dwuetapowo: 1. część artystyczna (koncert), 2.część warsztatowa, gdzie zaprezentowane zostaną przykłady muzyczne do wykonania wokalnego i instrumentalnego, wraz z krótkim opisem źródeł (głównie dla nauczycieli). Tutaj, spośród wyróżniających się uczestników wyłonieni zostaną kandydaci do koncertu „ W tonacji Śląska”.
Przyjęta metoda jest prosta i sprawdzona w przeszłości: koncertowe wykonywanie muzyki ma pobudzić słuchacza, po czym następuje zaproszenie do wspólnego muzykowania. Biorąc pod uwagę docelową grupę :dzieci i młodzież uczącą się nie (i nie uczącą) wykonywania żywej muzyki, warsztaty wokalne stanowić będą dopełnienie oferty. Ważną rolę spełniać będą także ulotki zawierające podstawowe informacje o dostępnych źródłach (drukowanych i internetowych) stanowiąc konkretny wskaźnik gdzie szukać informacji i inspiracji jak również karty ewaluacyjne projektu umożliwiające udoskonalenie go w przyszłości.

Grupa docelowa to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i szkół muzycznych woj. opolskiego. Jest to grupa najbardziej perspektywiczna, kreatywna, ambitna, jednocześnie najbardziej „pokrzywdzona” w dostępie do wartościowego artystycznie folkloru (brak zajęć z folkloru, brak wykształconej odpowiednio kadry nauczycielskiej). Nabór będzie przeprowadzany we współpracy z dyrekcjami i nauczycielami tych szkół, korygowany w trakcie warsztatów aż do ostatecznego typowania grupy 5 uczniów biorących udział w śląskiej gali „W tonacji Śląska” w grudniu 2016.
Do realizacji projektu zaangażowaliśmy profesjonalną i kompetentną kadrę: etnomuzykologa – dra Mariusza Pucię oraz prof. muzyki akordeonowej mgra Dariusza Kownackiego.

 

Skip to content