Unia

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Publikacja opracowana przez Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

plakat-okr

Skip to content