Dziatki Starki Jagatki

Dziecięcy Zespół Pieśni Ludowej  „Dziatki Starki Jagatki” powstał  w 1995 roku. Założycielem i opiekunem artystycznym „Dziatek” jest Gabriela Dworakowska. W repertuarze zespołu znajdują się śląskie pieśni ludowe, śpiewane w gwarze śląskiej ( z charakterystycznym w Gminie Łubniany mazurzeniem)  Teksty pieśni oprócz bardziej poważnych np. obrzędowych utworów, dotyczą w znacznej mierze tematyki dziecięcej, w wielu przypadkach żartobliwej podkreślającej urok beztroskiego dziecięcego życia. Mimo, iż od początku „Dziatki” miały swoją autonomiczną nazwę, wiele osób  nazywały „Dziatki”  „Małą Silesią”. Nie trwało  to jednak zbyt długo. Z czego wywodzi się nazwa zespołu? Dziatki – czyli Dzieci, Starki – Babci, Jagatki – Agatki. Tłumacząc gwarową nazwę na język polski, po prostu: „Dzieci Babci Agaty”( zdrobniale Agatki). Działalność zespołu trwała ponad dziesięć lat. W ciągu tego czasu skład ulegał naturalnym zmianom. Dzieci przychodziły i odchodziły, wiele z nich związanych było jednak z „Dziatkami” do samego końca.  Jego niekwestionowaną  liderką była Katarzyna Leja ( obecne z pomężowskim już nazwiskiem Nalewaja). Dzieci dorosły. Wyuczyły się różnych zawodów, pokończyły studia, podjęły pracę i założyły rodziny.  Z Łubniańskim  Ośrodkiem Kultury współpracują nadal. Katarzyna Nalewaja prowadzi zajęcia z dziećmi, Artur Kansy-Budzicz uczy muzyki, inne osoby biorą udział w organizowanych przez Ośrodek imprezach kulturalnych.  Po kilku latach przerwy, w roku 2017 „Dziatki Starki Jagatki” wystąpiły ponownie  w swoim pierwotnym składzie. Powodem było zaproszenie zespołu do udziału w koncercie „W Tonacji Śląska”, organizowanym prze Łubniański Ośrodek Kultury w Filharmonii Opolskiej. W roku 2018 zespół wystąpił w tym koncercie po raz kolejny. Tym razem z okazji Jubileuszu 25 lecia Regionalnego Konkursu Literackiego „Ze Śląskiem na ty” oraz Jubileuszu Zespołu Pieśni Ludowej SILESIA, u boku którego „Dziatki” zaczęły przygodę ze śląskim śpiewaniem.   Ten występ był  dodatkowo wyjątkowy, ponieważ „Dziatki” wykonały  po raz pierwszy w swojej historii piosenkę w stylu gospel. To dało też początek do podjęcia próby stworzenia nowego projektu, który w nawiązaniu do dawnej  nazwy i  „wieku” jego obecnych członków, zamierzają kontynuować pod nazwą „Dziatki Gospel Chór”.

 

Z archiwum:


Józef Palt – akompaniator Dziatek

Z archiwum zespołu Dziatki Starki Jagatki
Podczas nagrania w Radio Opole:

Na zdjęciu Barbara Lebich

Na zdjęciu od lewej: Adam Tront, Paweł Dworakowski

Na zdjęciu Katarzyna Leja, Gabriela Dworakowska

Skip to content