Marzec

9.03.

Kobieta w poezji i sztuce – wieczór poetycko muzyczny

23.03.

Podsumowanie Gminnego Konkursu “Marzanna 2018”

27.03.

Wizytacja filii bibliotecznych w związku z udziałem w konkursie “O tytuł najlepszej filii w woj. opolskim”

Więcej informacji na bieżąco w zakładce “Najbliższe wydarzenia”