Zajęcia plastyczne w bibliotece w Luboszycach

Pro20160512_162212gram obejmuje m.in. naukę posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi – kompozycje płaskie, półprzestrzenne i przestrzenne. Twórcze eksperymenty i zabawy plastyczne z zastosowaniem różnych materiałów i narzędzi. Utrwalanie i pogłębianie umiejętności plastycznych poprzez działania w bibliotece i w plenerze.

Zajęcia prowadzi : Katarzyna Pech

Na zajęcia zapraszamy od października do filii bibliotecznej w Luboszycach. Warsztaty są bezpłatne.