Zapraszamy na Tydzień Filmu Niemieckiego w Województwie Opolskim

Zaproszenie

W ramach tegorocznego Tygodnia Filmu Niemieckiego w Województwie Opolskim został przygotowany przegląd znakomitych niemieckich produkcji z ostatnich kilku lat. W związku z istniejącą sytuacją pokazy są przeniesione do sieci – będą się odbywały na platformie mojeekino.pl <http://mojeekino.pl>  w dniach 23- 29. listopada 2020 r.

Poniżej repertuar:

Repertuar

Dobra wiadomość z ostatniej chwili!

Trwają prace komisji  konkursowej oceniającej   prace   tegorocznych uczestników XXVII Regionalnego  Konkursu Literackiego „Ze Śląskiem na ty”. Jak donoszą jurorzy praca nie jest łatwa, ale bardzo przyjemna. Jak przekazał nam jeden z jurorów, zdecydowana większość prac zasługuje na wyróżnienie.  Jak będzie?  Dowiemy się już wkrótce. Na pewno po otrzymaniu protokołu niezwłocznie informacja o „latosich” laureatach zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej oraz wszelkich innych  dostępnych nam mediach społecznościowych. Przypominamy przy okazji, że tegoroczna gala ogłoszenia wyników została przesunięta na dzień 11 grudnia (szczegółowy program na plakacie na naszej stronie i FB).

Dzień Pluszowego Misia w naszych bibliotekach


25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Misia.
Pluszowe misie to najwierniejsi przyjaciele dzieci.
Miś zna twoje najskrytsze tajemnice, nigdy cię nie zawiódł, do tego jest zawsze przy Tobie. Pluszowy miś jest symbolem szczęśliwego dzieciństwa.

…i właśnie dzisiaj pluszowe Misie zawładnęły naszymi bibliotekami.

Z tej okazji, bibliotekarki przygotowały dla was bajki:

 

 

Dzień Myszki Miki

Do łubniańskich przedszkolaków dotarła dzisiaj tajemnicza paczka z okazji dnia Myszki Miki.
Pewnie się zastanawiacie co w niej było?

11 listopada

11 Listopada przypada Dzień Niepodległości. W tradycji kościelnej i lokalnej także dzień Świętego Marcina. Od wielu lat w tym dniu w wielu miejscowościach na terenie naszej gminy organizowane są pochody i inscenizacje marcińskie. Ze zrozumiałych względów takie w tym roku niestety nie będą miały miejsca. Zapraszamy zatem do obejrzenia programu na naszych portalach społecznościowych przygotowanego z tych okazji przez GBP w Łubnianach oraz filię w Brynicy.

Anna Malek w The Voice of Poland

W programie telewizyjnym The Vice of Poland bardzo gorąco! Dlaczego akurat my  o tym wspominamy? Otóż mamy ku temu co najmniej kilka powodów.  Występująca w nim Anna Malek jest przede wszystkim świetną wokalistką, po drugie w tym programie jest jedną z reprezentantek Opolszczyzny, po trzecie,  jak być może wiele osób wie, jest związana z  Łubniańskim Ośrodkiem Kultury –  jest współtwórcą działającego przy ośrodku studia wokalnego.

Kilkakrotnie koncertowała też na naszej łubniańskiej scenie. Życzymy powodzenia!

 

Nasze bibliotekarki czytają bajki

Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek nasze bibliotekarki zainicjowały akcję czytania bajek, którą mogliście śledzić na naszym Facebooku. Poniżej prezentujemy wszystkie 4 bajki:

 

 

 

 

Zarządzenie Dyrektora Łubniańskiego Ośrodka Kultury nr 14/2020 z dnia 6.11. 2020 r.

Zarządzenie Dyrektora Łubniańskiego Ośrodka Kultury nr 14/2020

z dnia  6.11. 2020 r.

w sprawie działalności GBP w Łubnianach oraz fili w Brynicy, Luboszycach i Jełowej od 7.11 do 29.11.2020 r.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE  RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,

  • 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829, 1871, 1917 i 1931) wprowadza się następujące zmiany:

W § 6:

  1. d) ust. 11 otrzymuje brzmienie: „11. Do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalne w zakresie organizowanych bez udziału publiczności: 1) działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia; 2) nagrań fonograficznych i audiowizualnych; 3) wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”, e) po ust. 11 dodaje się ust. 11a–11c w brzmieniu: „11a. Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) polegające na zakazie: 1) udostępniania zbiorów publiczności, 2) organizacji wydarzeń z udziałem publiczności – z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 11b. Zakaz, o którym mowa w ust. 11a, nie dotyczy: 1) udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, z wyjątkiem wnętrz obiektów kubaturowych, które mają być zamknięte dla zwiedzających; 2) zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury oraz innych podmiotów, o których mowa w ust. 11a.

oraz rekomendacji Biblioteki Narodowej, zarządzam:  ograniczanie lub wyeliminowanie bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami, użytkownikami i innymi osobami przychodzącymi do biblioteki na rzecz kontaktu e-mailowego, telefonicznego lub poprzez inne komunikatory.  Zalecam, aby w tym samym pomieszczeniu jednocześnie przebywał jeden pracownik.

                                                                         Krystian Czech – dyrektor

Zarządzenie w chodzi w życie 7.11.2020 r.

Zarządzenie Dyrektora Łubniańskiego Ośrodka Kultury nr 13/2020 z dnia 6.11.2020

 

Zarządzenie  Dyrektora Łubniańskiego Ośrodka Kultury nr 13/2020

z dnia 6.11.2020

w sprawie działalności zespołów zainteresowań działających przy Łubniańskim Ośrodku Kultury oraz pracy pracowników etatowych w okresie

7.11 do 29.11. 2020r.

 

W związku z drugą falą pandemii i podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zdecydował o czasowym zamknięciu do 29 listopada 2020 r. dla publiczności instytucji kultury.

 

Czasowe zamknięcie od 7 do 29 listopada 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oznacza, że nie będą mogły być w nich organizowane wydarzenia z udziałem publiczności. Nie wyklucza to natomiast prowadzenia – przy uwzględnieniu zasad reżimu sanitarnego, przede wszystkim dystansu społecznego oraz zasłaniania nosa i ust, a także izolacji osób, u których wystąpiło podejrzenie zakażenia – działalności związanej z prowadzeniem prób i przygotowaniem do organizacji wydarzeń artystycznych, pracy zdalnej i udostępniania zbiorów bądź spektakli online. Mogą być również organizowane wydarzenia online bez udziału publiczności.

W związku z powyższym zarządzam następujący porządek pracy dla pracowników etatowych ŁOK i GBP oraz instruktorów kół zainteresowań działających przy  Łubniańskim Ośrodku Kultury:

  1. Zespoły taneczne: Step, Mini Step, Junior Step, Efekt Łubniany (mażoretki) – zajęcia online. Zajęcia w tym czasie zwolnione z opłat.
  2. Grupy należące do zespołów plastycznych: Kolorowa Jaskinia, Zrób to sam – zajęcia z instruktorem jak dotychczas. Opłata za zajęcia wg ustalonego cennika.
  3. Zajęcia indywidualne: wokalne, chór, nauka gry na instrumentach – zajęcia z instruktorem jak dotychczas lub zajęcia zdalne. Wybór formy zależny od ustaleń uczestników z instruktorem. Opłata za zajęcia wg ustalonego cennika.
  4. Pozostałe formy zajęć ruchowych: aerobik, joga – zajęcia zawieszone
  5. Biblioteki – udostępnianie zbiorów bez zmian
  6. Pracownicy biura i obsługi – praca na miejscu lub praca zdalna

 

Krystian Czech – dyrektor

Zarządzenie w chodzi w życie 7 listopada 2020r.

KOMUNIKAT! Informacja dla zespołów tanecznych działających przy Łubniańskim  Ośrodku Kultury

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dla bezpieczeństwa oraz zdrowia dzieci  należących do zespołów tanecznych: Step, Mini Step, Junior Step oraz Efekt Łubniany (mażoretki), zajęcia w listopadzie  będą prowadzone w trybie online.

Członkowie w/w zespołów są w tym miesiącu są zwolnieni z opłat.

W sprawie terminów zajęć proszę o kontakt z instruktorami prowadzącymi.

Wszystkie osoby zaangażowane w pracę zespołów bardzo przepraszamy za  zmiany, ale uznaliśmy, że w obecnej sytuacji  spowodowanej COVID-19,  takie rozwiązanie będzie korzystne dla wszystkich.

Skip to content