Wspieramy najlepszych III

W dniach od 28 września do 9 października br. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych III na rok szkolny 2020/2021, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

– w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczają do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej/zawodowej;

– w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,90;

– w roku szkolnym 2019/2020 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z uzyskali średnią nie niższa niż 4,70;

– pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2019 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne   1 910,00 zł netto).

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępne są poniżej.

Do wniosku należy załączyć:

  • załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu;
  • w przypadku, gdy uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia – potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Do wniosku nie załącza się dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, jednak Samorząd Województwa Opolskiego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowych weryfikacji oświadczeń  o wysokości uzyskanego dochodu.

Wnioski można składać:

  • listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

  • poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP
  • osobiście – do skrzynki podawczej na terenie urzędu

W związku z sytuacją epidemiczną prosi się aby kontakt osobisty z pracownikami departamentu ograniczyć do uzasadnionych przypadków, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Szczegółowych informacji udziela:

Departament Edukacji i Rynku Pracy, tel.: 77 44 67 830, 77 44 67 831, 77 44 67 837.

Akademia Młodych Liderów MN

Zapraszamy do udziału w „Akademii Młodych Liderów MN”. Jest to szkolenie organizowane przez Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim oraz Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Odsłonięcie kroszonki

13.09.2020 r. odsłonięta została 2,5-metrowa kroszonka ozdobiona tradycyjnym wzorem przez twórczynie ludowe, która stanęła przed Łubniański Ośrodkiem Kultury.
Kroszonka jest charakterystyczna dla Opolszczyzny i stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wyrobów naszego regionu dzięki czemu Opolanie zabiegają o wpisanie jej na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Uroczystego odsłonięcia dokonali:
– wójt Gminy Łubniany Paweł Wąsiak
– dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Jarosław Gałęza
– Członek Zarządu Województwa Opolskiego Szymon Ogłaza
– Dom Dziennego Pobytu w Biadaczu z Panią Sabiną Karwat na czele
Spotkanie uświetnił występ znanego Tria akordeonowego PeeRPe za co serdecznie dziękujemy.

#Herbatka z Czechem – 04 wrzesień 2020

Zajęcia zrób to sam

Pierwsze zajęcia Zrób to sam już w nowym Roku Kulturalnym należały do bardzo ambitnych, wymagających skupienia i koncentracji oraz zdolności patrzenia, co w sztuce jest umiejętnością najważniejszą 🙂 Uczestnicy zdobyli wiele doświadczenia, poznali najważniejsze z zasad obowiązujących w rysunku i poradzili sobie wspaniale :).

UWAGA! Poszukiwacze skarbu!

Przypominamy uczestnikom programu KULTURA NA LATO, że trwa konkurs “Poszukiwanie skarbu”. W konkursie biorą udział dzieci zapisane i aktywnie uczęszczające na zajęcia w miesiącach lipiec i sierpień.   Dziś do wykonania kolejne zadanie. Pisemne polecenie do odebrania dziś i w kolejne dni, aż do zakończenia konkursu, dla wszystkich jednocześnie,  przed siedzibą GBP w Łubnianach, o godzinie 17:00.

ŁOK w O!polskie na żywo

Krystian Czech – dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury, Amelia Cimoszek i jej nauczycielka Maria Spólna byli gośćmi programu “O!polskie na żywo”. Cały program, nagrywany w Jełowej, można obejrzeć na: stronie TVP3 Opole.

Zrób to sam

Zrób to sam tym razem przy sztalugach – wspaniali artyści realizowali obrazy z ich wyobraźni. Mnogość kolorów i eksperymentów twórczych na pewno naprowadziła na kolejne wnioski i doświadczenie artystyczne.

8 sierpnia jesteśmy w TVP3 Opole!

Jutro, w sobotę 8 sierpnia, zapraszamy do obejrzenia programu na żywo, w TVP 3 Opole. Spośród wielu zaproszonych do programu gości, my też tam będziemy. Początek godzina 17:30.

Zajęcia ZRÓB TO SAM

Korzystając z pogody nasze zajęcia odbyły się na świeżym powietrzu. Przeprowadzaliśmy różne eksperymenty z kolorem, obserwowaliśmy jaki wzór pozostawią balony wodne wypełnione kolorowym płynem po rozbiciu, stworzyliśmy bąbelkowe rękawice, barwiliśmy bańki mydlane i wiele wiele innych, jednym zdaniem – królowała sensoplastyka – uruchomiliśmy większość naszych zmysłów i było pięknie i kreatywnie 😊.

Skip to content