Portrety mieszkańców

Od stycznia 2011 Łubniański Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnianach wraz z filiami przystąpiły do realizacji programu „Portret mówiony”. Jego celem jest  wzajemne poznanie mieszkających w gminie  osób,  ich rodzin, historii rodzinnych, zawodów, przodków, zainteresowań itp.. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie imprezy, która umożliwiała by  osobisty kontakt z portretowaną osobą uczestnikom takiego spotkania . Nasza nowa oferta  jest próbą ożywienia bezpośrednich kontaktów z drugim człowiekiem. Dążenie do takich zmian jest konieczne. Wskutek „pilotowego zniewolenia” nasza obecność  w  życiu publicznym z dnia na dzień maleje, co prowadzi do izolacji – swoistej samotności w żywym otaczającym nas świecie.

Bohaterami pierwszej odsłony będą Bryniczanie:  mgr inż. Krzysztof Marsolek oraz Bernard Matros. Na spotkanie, które odbędzie się  27 stycznia  zaprasza filia GBP w Brynicy. Początek godzina 18:00

spotkanie organizacyjne “MAMA – Muzyczna Akademia Młodego Artysty”

Dnia 10 stycznia 2011 w sali konferencyjnej GBP w Łubnianach o godzinie 17:00 w Łubniańskim Ośrodku Działalności Kulturalnej odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie projektu „MAMA – Muzyczna Akademia Młodego Artysty”, adresowanego do dzieci w wieku 3-7 lat.


Podczas spotkania zaprezentowana została praktyczna część projektu. Na wybranych przykładach zaprezentowane zostały sposoby prowadzenia zajęć oraz  omówione cele i metody pracy. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem.

“Łubniańska Betlejka” – 9.01.2011r.

W niedzielę 9 stycznia w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się “Rodzinne Kolęd Śpiewanie” podczas którego miało miejsce uroczyste podsumowanie II Gminnego Konkursu “Łubniańska Betlejka”. Każda Betlejka została nagrodzona. Gratulujemy wszystkim wykonawcom  pomysłowości, oryginalności, kreatywności oraz  innowacyjności i chęci do wspólnego tworzenia arcydzieł. Dziękujemy również za udział w konkursie.

W tabeli są przedstawione wyniki konkursu:

Szkoły / Przedszkola Wykonawca Opiekun Kat. Łubniańska Betlejka Miejsce
„Betlejka 2010”

PSP Luboszyce

Tobiasz Bujalla

Kl. I

Mgr Zofia Wilczek Duża

II

PSP Brynica Dominik Dajewski

Kl. V

Duża III
PSP Brynica Kółko Miłośników Literatury i Sztuki

Kl. IV, V

Mgr Danuta Sudoł Mała III
PSP Brynica Milena Krzyścin

Kl. II

Duża II
PSP Luboszyce

PG Biadacz

Kewin Kalina

Kl. II

Nikole Kalina

Kl. II

Duża II
PSP Brynica Kl. V (2) Mgr Danuta Sudoł Mała WPSP Brynica Milena Krzyścin

Kl. II

Mała III
PP Łubniany Grupa 5-6

– latków

Mgr Katarzyna Krzyścin

Mgr Izabela Oleksowicz

Mała W
Tomasz Wierszak

Lat 4

Szopka wyk. Z pomocą dziadków Mała I
PSP Luboszyce Piotr Wierszak

Kl. I

Szopka wyk. z pomocą rodziców

Op. mgr Zofia Wilczek

Wyróżnienie specjalne
PSP Luboszyce Paweł Ciesieński

Kl. III

Mgr Barbara Hajducka Mała W
PSP Luboszyce Wiktoria Merc

Kl. III

Mgr Barbara Hajducka Mała III
PSP Jełowa Sebastian Kansy kl. II Mgr Justyna Kornek Mała W
PSP Jełowa Paulina Buchta

kl. IV

Mgr  Justyna Kornek Mała WPSP Jełowa Żaneta Panicz kl. I

Łukasz Panicz kl. III

Mgr  Justyna Kornek Mała W
PSP Jełowa Marcel Molek

Kl. II

Mgr  Justyna Kornek Mała I
PSP Jełowa Zuzanna Karwat

Kl. IV

Mgr  Justyna Kornek Mała II
PSP Jełowa Dawid Kokot

Dawid Wiench

kl. VI

Mgr  Justyna Kornek Mała W
PSP Jełowa Tobiasz Janczyk kl. I Mgr  Justyna Kornek Mała W
PSP Jełowa Maria Cyrys

Kl. I

Mgr Justyna Kornek Duża III
PSP Brynica Kl. VI Mgr Bernadeta Sówka Duża

I
PSP Brynica KL. III Mgr Barbara Sagan Mała

III


PSP Brynica KL. III Mgr Barbara Sagan Mała

W
PSP Brynica Daniel Hadryś

KL. II

Mała

W
PP Kolanowice Mała

W
PP Dąbrówka Łubniańska 3-6 latki Mgr Bożena Oliwa Duża

III

KONCERT NOWOROCZNY – 2.01.2011r.

W kościele p.w. św. Piotra i Pawła uroczystym koncertem rozpoczęliśmy  Nowy Rok 2011. Wszystkie zespoły śpiewacze oraz soliści pięknie zaśpiewali kolędy. Ksiądz proboszcz Jerzy Wybraniec przywitał wszystkich obecnych w kościele, a wójt gminy Łubniany – Krystian Baldy złożył wszystkim mieszkańcom życzenia noworoczne. Koncert rozpoczął się wierszem Romana Brandstaettera „Na granicy czasu… ”

(…) Maryja siedziała na włochatym ośle,
A zwierzę stąpało tak ostrożnie,
Jakby dźwigało na grzbiecie
Nie kobietę,
Ale modlitwę.

Obok szedł Józef
Jak kolumna rzucająca cień,
Spokojny i świadomy
Anielskiej treści,
Którą wypełniona była (…)

Kolejno swoje kolędy zaśpiewali: zespół Musica Viva z PG w Biadaczu, schola LUGNIANENSIS z Łubnian, duet Emilka (5) i Stasiu (7) Trela , Dominika Nawrat, Denis Sobota, Aleksandra Warzyc, Julia Buchta oraz chór „CANTILENE” działającego przy Łubniańskim Ośrodkeu Działalności Kulturalnej. Na zakończenie zabrzmiała kolęda Cicha noc zaśpiewana wspólnie przez wszystkich obecnych w kościele. Dziękujemy wszystkim wykonawcom za piękne występy oraz wiernym za przybycie i wspólne słuchanie kolęd.

Szczęśliwego Nowego Roku 2011

Składamy serdeczne życzenia wielu radosnych chwil, pomyślności, zrozumienia i miłości.

Aby Nowy Rok 2011 przyniósł same najpiękniejsze chwile i był pełen radości, ciepła oraz aby wszystkie marzenia się spełniły.

M.A.M.A. – Muzyczna Akademia Młodego Artysty

Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej zaprasza na spotkanie organizacyjne w sprawie projektu „MAMA – Muzyczna Akademia Młodego Artysty”, adresowanego do dzieci w wieku 3-7(8) lat.
Spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2011 (poniedziałek) w sali konferencyjnej GBP w Łubnianach o godzinie 17:00
Podczas spotkania zaprezentowana zostanie praktyczna część projektu. Na wybranych przykładach zaprezentujemy sposoby prowadzenia zajęć. Omówimy cele i metody pracy.
Szczegóły – informacja o projekcie na stronie www.lodzk.opole.pl

Zaproszenie na koncert noworoczny

(kliknij obrazek, aby powiększyć)

(kliknij obrazek, aby powiększyć)

Spokojnych, zdrowych, radosnych

świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w serdecznym gronie rodzinnym
oraz wszelkiej pomyślności

w Nowym Roku 2011

W imieniu pracowników Łubniańskiego

Ośrodka Działalności Kulturalnej

i Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnianach

składa

Dyrektor

Krystian Czech


Spotkanie przedświąteczne – 17.12.2010r.

W gronie animatorów kultury i wszystkich działających zespołów artystycznych odbyło się w piątek uroczyste spotkanie przedświąteczne. W ramach podziękowania za pomyślną współpracę rozdaliśmy paczki wszystkim, którzy uczęszczają na kółka zainteresowań w ośrodku kultury. Była to okazja, by wspólnie przed świętami Bożego Narodzenia życzyć sobie wszystkiego co najlepsze oraz aby wspólnie pośpiewać kolędy. Była to możliwość spotkania się z wszystkimi członkami amatorskiego ruchu artystycznego działającego w Łubniańskim Ośrodku Działalności Kulturalnej.

Nowa propozycja zajęć w Łubniańskim Ośrodku Działalności Kulturalnej:

„Muzyczna Akademia Młodego Artysty” – MAMA

Program zajęć umuzykalniających  „Muzyczna Akademia Młodego Artysty” w  Łubniańskim Ośrodku Działalności Kulturalnej  przeznaczony jest dla dzieci  w wieku 4-6 lat. Autorem programu jest mgr Dariusz Kownacki – nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog opolskiej szkoły muzycznej, wychowawca laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych. Program od wielu lat cieszy się

Podstawowymi celami programu są:

–  Rozwój słuchu muzycznego u dzieci

–  Rozwój poczucia rytmu

–  Rozwój pamięci

–  Rozwój cech motorycznych

–  Uwrażliwienie na muzykę klasyczną

–  Wzmocnienie więzi społecznych

–  Przygotowanie do nauki na kursach instrumentalnych

W czasie trwania zajęć dzieci na  starannie wybranych przykładach uczą się słuchania muzyki klasycznej. Uczą się odczuwać emocjonalny przekaz  dzieła muzycznego. Z czasem  uczą się rozpoznawać jego budowę.

W ćwiczeniach przeprowadzanych w formie zabawy uczą się wrażliwości na  wysokość i barwę dźwięku. Poznają barwę  różnych instrumentów muzycznych.

W ćwiczeniach rytmiczno-motorycznych uczą się odczuwać puls muzyczny, powtarzać, rozpoznawać  i nazywać proste struktury rytmiczne.

Ważnym elementem zajęć jest nauka poprawnego śpiewania. Dzieci uczą się  nie tylko  śpiewania piosenek. Jednocześnie dzieci kształcą swoją dykcję i uczą się prawidłowej emisji głosu. Prawidłowe śpiewanie j traktowane jest jako  podstawa rozwoju słuchu muzycznego u najmłodszych uczniów.

Kolejną formą kształcenia jest kontakt z różnymi instrumentami muzycznymi: syntezatorem, fortepianem, akordeonem, skrzypcami,  instrumentami perkusyjnymi i dętymi (flet prosty). Dzieci w namacalny sposób mogą odczuć, spróbować każdego z tych instrumentów, później świadomie wybrać drogę swego dalszego kształcenia.

Ważnym aspektem programu jest  wzmocnienie więzi społecznych dzieci uczestniczących w programie. W czasie grupowych zajęć oraz w procesie przygotowań do występów dzieci uczą się współpracy, wspólnego odczuwania muzyki, dzielenie się własnymi przeżyciami i emocjami z innymi. Lepiej poznają siebie, uczą się wyrażać własne emocje i panować nad nimi.

W czasie zajęć dzieci mają dodatkową możliwość ekspresji poprzez wykonywanie  prac plastycznych wyrażających treść dzieła muzycznego.

Program zaznajamia dzieci z różnymi stylami i rodzajami muzyki. Główny materiał dydaktyczny stanowią arcydzieła muzyki klasycznej ( Bach, Mozart, Vivaldi, Beethoven)

Program zajęć umuzykalniających  Muzyczna Akademia Młodego Artysty w Łubniańskim Ośrodku Działalności Kulturalnej  jest wspaniałym początkiem artystycznej drogi dla dzieci w wieku 4- 6 lat. Pozwala w miłej, swobodnej  atmosferze poznać i pokochać jedną ze sztuk pięknych.

Czas trwania programu – 1 do 2 lat

Forma prowadzenia zajęć – grupy ( 5-7 uczniów)

Prowadząca: mgr Katarzyna Leja