Publikacje

obrazy i słowaKULTURALNYM ŁOKiem: zakończyły się prace nad książką, która zawiera ciekawe informacje o sołectwach gminy Łubniany wraz ze zdjęciami i tłumaczeniem na język niemiecki. Album „Obrazy i słowa o gminie Łubniany” opracowany został we współpracy z językoznawcami oraz historykami i osobami hobbystycznie pracującymi nad materiałami o gminie – starannie zebranymi przez sympatyków.

Projekt został dofinansowany przez:

 

eu-logo-dofinansowanie

***

Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej wydał już cztery tomy książek pt. “Ze Śląskiem na Ty”. Książki zawierają nagrodzone prace z lat 1994-2012. Prace są napisane w gwarze śląskiej, ale również w języku literackim. Do niektórych książek (I, II, IV tom) jest dołączona płyta zawierająca piosenkę hejnałową konkursu oraz teksty prac czytane w tradycyjnej gwarze śląskiej.

Schowek01Tom IV książki “Ze Śląskiem na ty”:

W 2013 roku świętowaliśmy dwudziestą rocznicę istnienia Konkursu. Z tej okazji wydano IV tom książki o tym samym tytule dofinansowany przez:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Publikacja opracowana przez Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skip to content