Widokówki

Harry Lebich pod patronatem Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej wydał serię widokówek z miejscowościami – sołectwami Gminy Łubniany. Pocztówki są dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łubnianach.

Łubniany:

Jełowa:

Luboszyce:

Kępa:

Kolanowice:

Biadacz:

Brynica:

A oto poprzednie wydanie widokówek:

Łubniany:

(nakład wyczerpany)

Jełowa:

Dąbrówka Łubniańska:

Masów:

 

Skip to content