Skrócony kalendarz ważniejszych wydarzeń kulturalnych – rok 2019