Śląskie Śpiewanie 2013

XX Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie”

im. Prof. Adolfa Dygacza -19.04.2013r.

P111055219 kwietnia 2013r. w Łubniańskim Ośrodku Kultury w Łubnianach odbyły się eliminacje rejonowe XX Regionalnego Przeglądu Pieśni “Śląskie Śpiewanie” im. Prof. Adolfa Dygacza.

W eliminacjach wzięło udział 21 podmiotów wykonawczych (130 wykonawców).

Jury w składzie:

  • Janina Dygacz
  • Marek Piotrowski
  • Dariusz Kownacki

P1110315oceniło wykonawców, biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, zachowanie cech gwarowych, walory wokalne, akompaniament, ogólny wyraz artystyczny.

Do udziału w konkursie finałowym, który odbędzie się w Piekarach Śląskich, zakwalifikowali się następujący wykonawcy:

  1. Zespół wokalny “Nutki z Brzezia” z Publicznego Przedszkola w Brzeziu („Kopruchy się zyniły”„W poniedziałek rano” )
  2. Solistka Gabriela Moczko z Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim (“Gdy Najświętsza Panienka”, “Żytko”)
  3. Zespół wokalny “Musica Viva” z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu (2 pieśni)
  4. Zespól wokalny “Opolskie Dziołchy” z Domu Kultury w Ozimku
  5. Zespół wokalny “Gagatki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim (Pieśń kawalerska, „Nie bana się żenił”)
  6. Zespół wokalny “Kupskie Echo” z Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  7. Zespół wokalny “Ligockie Wrzosy” z Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie

P1110384P1110348P1110473P1110526P1110358P1110556P1110540

***ŚlaskieŚpiewanie

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w XX Edycji Regionalnego Przeglądu Pieśni “Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza. Głównym organizatorem jest Związek Górnośląski oraz Zespół Pieśni i Tańca “Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Współorganizatorem eliminacji rejonowych dla wykonawców z województwa opolskiego jest Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej. Będzie nam miło gościć animatorów śląskiej pieśni ludowej.

Dnia 19 kwietnia w Łubniańskim Ośrodku Działalności Kulturalnej odbędą się eliminacje rejonowe dla uczestników z województwa opolskiego. Początek przesłuchań o godz.10:00

Szczegółowy regulamin konkursu wraz z harmonogramem oraz kartę zgłoszenia przesyłamy Państwu w załączeniu. Prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem. Więcej informacji oraz załączniki znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.lodzk.opole.pl zakładka ‘Śląskie Śpiewanie’ oraz www.zespolslask.pl

Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie idei przeglądu w Państwa środowisku: w szkołach, przedszkolach, instytucjach kultury.

Karty zgłoszeniowe prosimy nadsyłać do dnia 29 marca 2013r na adres Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej, ul. Opolska 53, 46-024 Łubniany z dopiskiem na kopercie “Śląskie Śpiewanie”.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: lodzk@interia.pl

Kontakt tel.: 77/4215096

***

Pliki do pobrania:

śląskie_śpiewanie_2013

Skip to content