Ze Śląskiem na ty 2010

20.11.2010r.

Finał XVII Regionalnego Konkursu Literackiego “Ze Śląskiem na ty”


Do konkursu zgłoszono 217 prac, które oceniano w czterech kategoriach wiekowych:

– uczniowie klas I-IV szkół podstawowych (42 prace)

– uczniowie klas V-VI szkół podstawowych (95 prac)

– uczniowie gimnazjów (44 prace)

– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe (36 prac)

Jury konkursu pracowało w składzie:

– prof. dr hab. Bogusław Wyderka – przewodniczący

– Jan Goczoł – członek jury

– Piotr Badura – członek jury

Wyniki konkursu:

I kategoria wiekowa

I nagroda

Marta Wacławczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Otmicach za pracę “Cugym do miasta czyli ło banie w Łotmicach” (opiekunka: Marianna Gordzielik)

II nagroda

Julia Matuszek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu Śląskim za pracę “O mojym ołpie Antku” (opiekunka: Danuta Wojtyra)

III nagroda

Marcel Skrzypiec z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup za pracę “Łod cepa do kómbajna” (opiekunka: Katarzyna Sowa)

wyróżnienia

Vivien Klimek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadzy za pracę “Graczki w piołsku” (opiekunka: Urszula Oleksin)

Mateusz Meissner z Publicznej Szkoły Podstawowej w Długomiłowicach za pracę “Droga do mojego domu” (opiekunka: Jolanta Pałka)

Agnieszka Kruppa z Zespołu Placówek Oświatowych w Kadłubie za pracę “Moja historia – po śląsku” (opiekunka: Alina Koj)

Nikola Koch z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokrzywnicy za pracę “Ślonsky hobby” (opiekunka: Katarzyna Damrat)

Karol Golec z Publicznej Szkoły Podstawowej w Staniszczach Małych – Spóroku za pracę “Dzieci wrzdycki lubiom sie bawić” (opiekunka: Agnieszka Jańczak)

II kategoria wiekowa

I nagroda

Michał Koszek z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Opolu za pracę “Ćyńskie zycie w dobrobycie” (opiekunka: Barbara Stężowska)

II nagrody

Natałia Orlik z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach za pracę “Moja łojcowizna i jej plac na Łopolskim Ślonsku” (opiekunka: Jolanta Begińska)

Jakub Malij z PSP z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim za pracę “Moja prababcia skarbnicą wiedzy o Śląsku” (opiekun: Stanisław Janczy)

III nagrody

Rafał i Łukasz Świtała z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup za pracę “Jak to w nasyj wsi na zniwniołku było” (opiekunka: Katarzyna Sowa)

Szymon Mrozek z ZGSP w Pawłowiczkach za pracę “Jak se bajtle bawieły kiej nie boło komputera” (opiekunki: Mirosława Petryszyn, Jolanta Jaracz)

wyróżnienia

Michaela Placzek z Szkoły Podstawowej nr 1 w Głogówku za pracę “Wspomnienia” (opiekunka: Barbara Przybylska)

Emilia Strzelczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce za pracę “Mój dóm moje szczynściy” (opiekunka: Urszula Staś-Bożek)

Dorota Cieśla z ZGSP w Pawłowiczkach za pracę “Momy doma wiely skarb! Mój ołpa i ołma sto talyntów mają!” (opiekunka: Mirosława Petryszyn, Jolanta Jaracz)

Paulina Puchała z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach za pracę “O tygliku i Josefie, co sie łokraś nie doł” (opiekunka: Barbara Puchała)

III kategoria wiekowa

I nagroda

Michaela Warzecha z Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach za pracę “O dołwnyj i dzisiejszyj kobiycie” (opiekunka: Barbara Kulig)

II nagroda

Aleksandra Wolarz z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach za pracę “Jak ołpa Gerhacik zostoł strażakiem” (opiekunka: Jolanta Baron)

III nagroda

Agnieszka Mazur z ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni za pracę “Kościoły Gminy Chrząstowice” (opiekunka: Jolanta Gawlyta)

wyróżnienia

Christina Skrzypiec z Zespołu Szkół w Chróścicach za pracę “Cy ktoś dzsiej jescy wierzi w zabobuny, babołki i inne straszydła?” (opiekunka: Katarzyna Dróżdż)

Martina Waleska z Publicznego Gimnazjum w Biadaczu za pracę “Jak nasa ołma piyrwej ludziom móciła” (opiekunka: Magdalena Bednarska)

Kamil Wencel z Publicznego Gimnazjum w Komprachcicach za pracę “W co wierzyli ludzie na Ślonsku Łopolskym” (opiekunka: Liliana Wencel)

Paweł Biwo z Zespołu Szkolno-Gimn. w Żędowicach za pracę “Rok ciynżkiej pracy go-spodarza downymi maszynami rolniczymi łopedziany” (opiekunka: Anita Stachowska)

Julia John z Publ. Gim. w Zdzieszowicach za pracę “Z łóbory na poński stół… czyli ło tym jak piyrwy masło, maślonka a kejzy se robiyło” (opiekun: Ireneusz Babilec)

Regina Warmuz z Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu za pracę “Moja familija łod stycznia do grudnia” (opiekun: Andrzej Kniejski)

Anna Woszek z Zespołu Szkół w Ozimku za pracę “W poszukiwaniu szczęścia – historia rodzinna” (opiekunka: Beata Gawlik)

IV kategoria wiekowa

I nagroda

Barbara Przybylska z Głogówka za pracę “Śmiertko, Śmiertko przidź wartko”

II nagrody

Aniela Raszka z Grudyni Wielkiej za pracę “O zmartwychwstałym kościółku w Rozwadzy”

Renata Polak z Leśnicy za pracę “Czas leci jak ślepy”

III nagroda

Krystyna Popanda z Płużnicy Wielkiej za prace “Szkoła życioł” i “Rodzinne Gniołzdo”

wyróżnienia

Żaneta Jurczyk z Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie Koźlu za pracę “Moja droga na keri mieszko” (opiekunka: Hanna Hnaupek-Cała)

Ewelina Urbaś z Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie Koźlu za pracę “W ślonskyj kuchni”

Anna Klotka z Biadacza za pracę “Jakejch to poznołwała nołstarsego Ślonzołka”

Iwona Pluskota z Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu Małym za pracę “Co ta nasa Łodra znacuła piyrwy” (opiekunka: Małgorzata Krok)

Liliana Wencel z Ochódz za pracę “Łobrołzki z dołwnych dni”

PODZIĘKOWANIA dla:

 

Honorowego gospodarza Konkursu: Wójta Gminy Łubniany – Dietera Wystuba

 

Pani profesor dr hab. Doroty Simonides

Pani mgr Haliny BilikOpolskiego Kuratora Oświaty

za objęcie honorowego patronatu nad konkursem

Pani profesor Teresy Smolińskiej

 

Jurorów:

Prof. Bogusława Wyderki

Jana Goczoła

Piotra Badury


Sponsorów:

Marszałka Województwa Opolskiego

Starosty Powiatu Opolskiego

Wójta Gminy Łubniany

Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łubnianach

Muzeum Wsi Opolskiej

Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Antoniego Wróbla – ZOFMAR

Andrzeja Wodnickiego – piekarnia Wodnicki

Piotra Cieślika – ECOKOM

Mieczysława Tyniora – BERPOL

Bernarda Czoka – AUTOCZOK

Antoniego Piechoty – IMEX PIECHOTA

Andrzeja Palta – usługi ppoż.

Jerzego Świeca – REMAL

Jana Skucika – STEGU

Jerzego Spisly – J&S EUROTECH

Krystiana Tront – Zakład Blacharstwa Samochodowego

Krzysztofa Marsolka – MARCOM

Zdjęcia z imprezy można zobaczyć w galerii oraz na stronie internetowej:

http://www.brynica.opole.pl/galerie2/thumbnails.php?album=196

Laureaci tegorocznego XVII Regionalnego Konkursu Literackiego

„Ze Śląskiem na ty”:

Kategoria I – uczniowie kl. I-IV

Tytuł pracy Autor Opiekun Szkoła

„Graczki w piołsku” Vivien Klimek Urszula Oleksin PSP im. Jana Brzechwyw Rozwadzy

Zdzieszowice„Łod cepa do kómbajna”Marcel SkrzypiecKatarzyna SowaZespół Szkolno-Przedszkolnyw Kup„Ślonsky hobby”Nikola KochKatarzyna DamratZesp. Szkolno-Przedszk.w Pokrzywniacy

Reńska Wieś„Droga do mojego domu”Mateusz MeissnerJolanta PałkaPSPw Długomiłowicach

Reńska Wieś„O mojym ołpie Antku”Julia MatuszekDanuta WojtyraPSP w Kamieniu Śl.„Cugym do miasta czyli ło banie w Łotmicach”Marta WacławczykMarianna GordzielikPSP w OtmicachIzbicko„Moja historia-po śląsku”Agnieszka KruppaAlina KojZespół Placówek Oświatowych w Kadłubie„Dzieci wrzdycki lubiom się bawić”Karol GolecAgnieszka JańczakPSP Staniszcze Małe-SpórokKolonowskie

Kategoria II – uczniowie kl. V-VI

„Ćyńskie zycie w dobrobycie” Michał Koszek Barbara Stężowska PSP nr 9w Opolu
”O tygliku i Josefie, co się łokraś nie doł” Paulina Puchała Barbara Puchała Zesp. Gimnnazjalo-SzkolnyPSP w Zębowicach
„Jak to w nasyj wsi na zniwniołku było” Łukasz i RafałŚwitała Katarzyna Sowa Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup
„Moja prababcia skarbnicą wiedzy o Śląsku” Jakub Malij Stanisław Janczy PSP z Oddziałami Sportowymiw Dobrzeniu Wielkim
„Mój dóm moje szczynściy” Emilia Strzelczyk Urszula Staś- Bożek PSP im. Kornela Makuszyńskiegow Piotrówce
„Wspomnienia” Michaela Płaczek Barbara Przybylska Szkoła Podstawowa nr 1w Głogówku
„Momy doma wiely skarb” Dorota Cieśla Jolanta JaraczMirosława Petryszyn ZGSP w Pawłowiczkach
„Jak se bajtle bawieły kiej nie boło komputera ” Szymon Mrozek Jolanta JaraczMirosława Petryszyn ZGSP w Pawłowiczkach
„Moja łojcowizna i jej plac na Łopolskim Ślonsku” Natalia Orlik Jolanta Begińska PSP w Łubnianach

Kategoria III – uczniowie gimnazjum

„W poszukiwaniu szczęścia- historia rodzinna” Anna Woszek Beata Gawlik–Libor Zespół Szkółw Ozimku
„Kościoły Gminy Chrząstowice” Agnieszka Mazur Jolanta Gawlyta ZSP nr. 3w Dębskiej Kuźni
„Cy ktoś dzisiej jescy wierzi w zabobuny, babołki i inne straszydła?” Christine Skrzypiec Katarzyna Drożdż Zesp. Szkół w Chróścicach
„Jak nasa ołma piyrwej ludziom móciła” Martina Waleska Magdalena Bednarska PG im. Jana Pawła IIw Biadaczu
„Moja familija łod stycznia do grudnia” Regina Warmuz Andrzej Kniejski PG w Dobrodzieniu
„W co wierzyli ludzie na Ślonsku Łopolskym” Kamil Wencel Liliana Wencel PG im. Stefana Kardynała Wyszyńskiegow Komprachcicach
‘Jak ołpa Gerhacik zostoł strażakiem’ Aleksandra Wolarz Jolanta Baron Zespół Szkolno-Gimnazjalnyw Żędowicach
„Rok ciynżkij pracy gospodarza downymi maszynami rolniczymi łopedziany” Paweł Biwo Anita Stachowska Zespół Szkolno-Gimnazjalnyw Żędowicach
„O dołwnyj i dzisiejszyj kobiycie” Michaela Warzecha Barbara Kulig PG im. K. Wyszyńskiegow Zdzieszowicach
„Z łóbory na poński stół…czyli ło tym jak piyrwi masło a ,aślonka a keczy se robiyło” Julia John Ireneusz Babilec PG im. K. Wyszyńskiegow Zdzieszowicach

Kategoria IV – dorośli

„ Szkoła życioł ” Krystyna Popanda
„Moja droga na keri mieszko” Żaneta Jurczyk Hanna Hnaupek -Cała Zespół Szkół w Kędzierzynie Koźlu
„W ślonskyj kuchni” Ewelina Urbaś Zespół Szkółw Kędzierzynie Koźlu
„O „zmartwychwstałym”kościółku w Rozwadzy” Aniela Raszka
„Jakejch to poznołwała nołstarsego ślonzołka” Anna Klotka
„Co ta nasa łodra znacuła piyrwy” Iwona Pluskota Małgorzata Krok PZSZw Dobrzeniu Małym
„Śmiertka” Barbara Przybylska
„Czas leci jak ślepy” Renata Polak
„Łobrołzki z dołwnych dni” Liliana Wencel

GRATULUJEMY !

Trwa XVII Regionalny Konkurs Literacki Ze Śląskiem na ty. Na konkurs napłynneło ponad dwieście prac. Na uwagę zasługuje zainteresowanie imprezą wiele nowych środowisk szkolnych oraz osób dorosłych, które w Konkursie wzięły udział po raz pierwszy. Aktualnie prace ocenia powołana przez organizatorów komisja w składzie: profesor dr hab. Bogusław Wyderka – pracownik naukowy, jezykoznawca, specjalista gwar i dialektów ślaskich Uniwersytetu Opolskiego; Jan Goczoł – poeta, publicysta, literat oraz Piotr Badura – emerytowany nauczyciel. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród 20 listopada w sali koncertowej Łubniańskiego Ośrodka Kultury o godzinie 16:00. Jedną z części tegorocznego finału będzie promocja kolejnego – III tomu książki Ze Śląskiem na ty, na którą zaprasza GBP w Łubnianach. Promocja ksiażki bezpośrednio po wręczeniu nagród w budynku biblioteki.

Rozpoczęła się XVII edycja konkursu.

Zapraszamy do pisania prac!

Finał XVII Regionalnego Konkursu Literackiego Ze Śląskiem na Ty odbędzie sie 20 listopada o godz. 16.00.

Skip to content