Dziatki Starki Jagatki

Z archiwum:

Zespół “Dziatki Starki Jagatki” rozpoczął działalność w 1995 roku. Opiekunem jest Gabriela Dworakowska. W repertuarze zespołu znajdują się śląskie pieśni ludowe, śpiewane w gwarze śląskiej z dialektem łubniańskim. Teksty pieśni oprócz bardziej poważnych np. obrzędowych utworów, dotyczą w znacznej mierze tematyki dziecięcej, w wielu przypadkach żartobliwej podkreślającej urok beztroskiego dziecięcego życia.

Zespół ma na swym koncie liczne nagrody i wyróżnienia szczególnie za udział w Przeglądzie Piosenki Dziecięcej “Śląskie śpiewanie”, w której to zespół w roku 1995 otrzymał nagrodę Grand Prix. Uwieńczeniem dotychczasowej pracy jest wydanie w 2003 roku pierwszej płyty kompaktowej pt. “Ej gibej kóniu, gibej!”

 


Józef Palt – akompaniator Dziatek

Z archiwum zespołu Dziatki Starki Jagatki
Podczas nagrania w Radio Opole:

Na zdjęciu Barbara Lebich

Na zdjęciu od lewej: Adam Tront, Paweł Dworakowski

Na zdjęciu Katarzyna Leja, Gabriela Dworakowska